Mjerenje spektralne distribucije dielektrične funkcije nanokristalnog silicija

Marinović, Adam (2010) Mjerenje spektralne distribucije dielektrične funkcije nanokristalnog silicija. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

[img] PDF
Restricted to Registered users only
Language: Croatian

Download (2MB)

Abstract

U ovom diplomskom radu ispitivat će se silicijevi kristali nanometarskih dimenzija uronjeni u matricu amorfnog silicija. Odredit će se spektralna distribucija koeficijenta apsorpcije i indeksa loma za nanokristale različitih dimenzija, te će se odrediti optički energijski procjep uzoraka. Očekivana svojstva kao što su porast širine zabranjenog pojasa i promjene u distribuciji koeficijenta apsorpcije diskutirat će se u okviru poznatih modela. Mjerenja će se vršiti na uzorcima pripremljenim kemijskom depozicijom potpomognutom plazmom (PECVD, eng. plasma-enhanced chemical vapor deposition). Nanokristalinični silicij (nc-Si) sastoji se od matrice amorfnog silicija (a-Si) u koju su ugrađeni kristali silicija nanometarskih dimenzija. Takvi kristalinični dijelovi nanometarskih dimenzija nazivaju se kvantnim točkama (eng. quantum dot). U usporedbi s amorfnim Si, nanokristalinični Si ima bolja električna transportna svojstva i veću stabilnost. Glavna prednost nc-Si u odnosu na c-Si je njegova veća apsorpcija u vidljivom dijelu sunčevog zračenja, koja omogućava proizvodnju efikasnijih solarnih ćelija u obliku tankih filmova. Zbog toga su tanki filmovi nc-Si iznimno zanimljivi u izradi solarnih ćelija treće generacije. Rad je organiziran na slijedeći način : U poglavlju 2.1 iznesene su ukratko najvažnije karakteristike raspodjele gustoće elektronskih stanja kod amorfnih poluvodiča, te su uspoređene s osobinama kristalnih poluvodiča. U ovom poglavlju je ukratko opisan i Wemple-DiDomenico model koji opisuje ovisnost indeksa loma o energiji u području zanemarive apsorpcije. Kompleksna dielektrična funkcija objašnjena je u poglavlju 2.2 te je navedena povezanost s realnim i imaginarnim dijelom indeksa loma. Koeficijent apsorpcije i njegova spektralna distribucija objašnjeni su u poglavlju 2.3. Model kvantnih točaka objašnjen je u poglavlju 2.4. Osnovne karakteristike p-i-n solarnih ćelija, višeslojnih solarnih ćelija te kvantna efikasnost solarnih ćelija, objašnjeni su u poglavlju 2.5. Poglavlje 3 predstavlja eksperimentalni dio rada u kojemu su navedene tehnike mjerenja i eksperimentalni postavi. Određena je kvantna efikasnost solarnih modula (Poglavlje 3.1). Mjerenjem transmitancije uzoraka određen je koeficijent apsorpcije, optički energijski procjep te Urbachov parametar (Poglavlje 3.2). Mjerenja parametara Wemple-DiDomenico modela navedena su u poglavlju 3.2.4. U Poglavlju 4 navedeni su svi rezultati mjerenja koji su ukratko objašnjeni i međusobno korelirani. U zaključnom poglavlju sažeto su izneseni svi bitni rezultati mjerenja.

Item Type: Thesis (Diploma thesis)
Keywords: poluvodiči ; dielektrična funkcija ; kvantne točke ; solarne ćelije
Supervisor: Gracin, Davor
Date: 25 March 2010
Number of Pages: 58
Subjects: NATURAL SCIENCES > Physics
Divisions: Faculty of Science > Department of Physics
Depositing User: Gordana Stubičan Ladešić
Date Deposited: 03 Jan 2014 13:59
Last Modified: 28 Mar 2014 15:04
URI: http://digre.pmf.unizg.hr/id/eprint/103

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata