Račun NMR parametara organskih materijala u GIPAW modelu

Milinković, Mihaela (2010) Račun NMR parametara organskih materijala u GIPAW modelu. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

[img] PDF
Restricted to Registered users only
Language: Croatian

Download (2MB)

Abstract

U ovom radu upoznat ćemo se s primjenama Gauge Including Projector Augmented Wave (GIPAW) metode koja se razvija u kvantnoj teoriji funkcionala gustoće. Primjenom ovog modela računat ćemo NMR i NQR parametre nekoliko organskih materijala - molekule i kristala etanola te molekule proflavina. Osim fizičkih principa na kojima se metoda bazira, u radu su opisane provjerene konvergencije NMR parametara u ovisnosti o korištenim aproksimacijama. Za račun je korišten programski paket Quantum ESPRESSO [5] (moduli PWscf i GIPAW), na klasteru procesora Isabella, Sveučilišni računalni centar (SRCE). Prvo poglavlje opisuje osnovne fizičke principe nuklearne magnetske rezonancije i nuklearne kvadrupolne rezonancije (NQR). Definirani su NMR i NQR parametri koji su kasnije računati. U drugom poglavlju opisujemo osnovne principe i aproksimacije teorije funkcionala gustoće koja je korištena za računalno modeliranje elektronske strukture organskih molekula i kristala. Treće poglavlje daje kratak pregled GIPAW modela. U četvrtom poglavlju navodimo rezultate dobivene primjenom teorije funkcionala gustoće i GIPAW pseudopotencijala u računu NMR i NQR parametara molekule i kristala etanola te molekule proflavina. Ti rezultati su uspoređeni s dostupnim eksperimentalnim podacima.

Item Type: Thesis (Diploma thesis)
Keywords: NMR ; NQR ; GIPAW metoda ; molekula etanola ; molekula proflavina ; kristal etanola
Supervisor: Bilalbegović, Goranka
Date: 10 December 2010
Number of Pages: 0
Subjects: NATURAL SCIENCES > Physics
Divisions: Faculty of Science > Department of Physics
Depositing User: Gordana Stubičan Ladešić
Date Deposited: 04 Jan 2014 13:47
Last Modified: 28 Mar 2014 19:41
URI: http://digre.pmf.unizg.hr/id/eprint/107

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata