Termodinamičko ispitivanje telurit-halida Fe8Te12O32Cl6

Bušljeta, Josip (2011) Termodinamičko ispitivanje telurit-halida Fe8Te12O32Cl6. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

[img] PDF
Restricted to Registered users only
Language: Croatian

Download (1MB)

Abstract

U diplomskom radu izmjeren je toplinski kapacitet magnetskog sistema telurit-halida Fe8Te12O32Cl6 iz obitelji kvazi 2D materijala. Mjerenja su izvedena u Laboratoriju za kompleksne sisteme na Institutu za fiziku. Budući da je cilj istraživanja bio fazni prijelaz magnetskog tipa, mjerenja toplinskog kapaciteta su napravljena i za nekoliko različitih jakosti magnetskog polja. Eksperiment je bio vrlo zahtjevan zbog vrlo malih uzoraka mase manje od 1 mg. To je ujedno bio izazov koji je zahtjevao prilagodbu i razvoj nosača uzorka za mjerenja na malim uzorcima. Nakon uvoda je dana motivacija za mjerenje toplinskog kapaciteta telurit-halida Fe8Te12O32Cl6. Najprije je opisana struktura telurit-halida Fe8Te12O32Cl3Br3, koja je vrlo slična strukturi Fe8Te12O32Cl6, nakon čega je dan pregled mjerenja magnetizacije Fe8Te12O32Cl6 te mjerenja susceptibilne anizotropije. Kako su preliminarna mjerenja magnetizacije i susceptibilnosti telurit-halida pokazala da se oko 30 K mijenja magnetski odziv, cilj mjerenja toplinskog kapaciteta je bio potvrditi postojanje faznog prijelaza. Mjerenje toplinskog kapaciteta za ispitivanje faznog prijelaza je uobičajeni izbor, naime, još je Einstein rekao : “Ako trebate istražiti neku pojavu samo jednom eksperimentalnom metodom, izaberite toplinski kapacitet!“. U trećem poglavlju rada obrađen je teorijski dio vezan uz magnetska svojstva materijala paramagnetizam, dijamagnetizam, feromagnetizam i antiferomagnetizam. Također, obrađen je teorijski dio vezan uz toplinski kapacitet. Opisani su doprinosi optičkih i akustičkih fonona, doprinos slobodnih elektrona toplinskom kapacitetu, kao i doprinos spinskih valova. Uz to je kao primjer prikazano nekoliko tipičnih magnetskih faznih prijelaza. U četvrtom poglavlju opisana je mjerna metoda, kao i cijeli postupak kojim se određuje toplinski kapacitet u Laboratoriju za kompleksne sisteme na Institutu za fiziku. Iznesen je opis eksperimentalnog postava i opis uzoraka na kojima su mjerenja vršena. U petom poglavlju prikazani su rezultati mjerenja toplinskog kapaciteta u ovisnosti o temperaturi i o magnetskom polju. Određena je temperatura prijelaza, skok toplinskog kapaciteta, širina faznog prijelaza te promjena entropije na prijelazu. Na kraju je diskutirana moguća interpretacija. U šestom poglavlju je zaključak rada u kojem su izneseni najvažniji rezultati mjerenja dok sedmo poglavlje sadrži metodički dio gdje je prikazana priprema nastavnog sata na temu promjene unutrašnje energije izmjenom topline.

Item Type: Thesis (Diploma thesis)
Keywords: struktura materijala ; magnetska svojstva materijala ; termodinamička svojstva materijala
Supervisor: Biljaković, Katica
Co-supervisor: Sunko, Denis
Date: 18 November 2011
Number of Pages: 60
Subjects: NATURAL SCIENCES > Physics
Divisions: Faculty of Science > Department of Physics
Depositing User: Gordana Stubičan Ladešić
Date Deposited: 04 Jan 2014 17:40
Last Modified: 28 Mar 2014 20:27
URI: http://digre.pmf.unizg.hr/id/eprint/136

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata