Toplinski kapacitet ternarnih metalnih stakala Cu-Hf-Ti

Gašparlin, Ivana (2011) Toplinski kapacitet ternarnih metalnih stakala Cu-Hf-Ti. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

[img] PDF
Restricted to Registered users only
Language: Croatian

Download (1MB)

Abstract

Metalna stakla su metalne slitine amorfne strukture dobivene hlađenjem taljevina velikim brzinama (10^5-10^6 K/s). Smanjenjem brzine hlađenja (1-100 K/s) omogućena je proizvodnja većih komada metalnih stakala, tzv. komadna metalna stakla ili BMG. Zbog mnogih jedinstvenih i korisnih svojstava (npr. velika tvrdoća, velika otpornost na lom, velika elastičnost, otpornost na koroziju, biokompatibilnost, mogućnost velike preciznosti lijevanja, itd.), BMG-ovi pronalaze primjene u mnogim područjima (npr. medicini, elektronici, sportu, brodogradnji, vojsci, svemirskoj tehnologiji, itd.). Mogućnost da se poboljša dostupnost komponenti BMG-ova radi još šire primjene, razlog je intenzivnih istraživanja. U ovom diplomskom radu prikazani su rezultati mjerenja toplinskog kapaciteta za tri kompozicije metalnih stakala: Cu_55Hf_10Ti_35, Cu_55Hf_20Ti_25 i Cu_55Hf_35Ti_10. Mjerenja su izvršena u Laboratoriju za kompleksne sisteme na Institutu za fiziku u suradnji s prof. dr. sc. Emilom Babićem s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Cilj mjerenja jest utvrditi da li su svojstva fononskog i elektronskog podsustava koja se mogu dobiti iz toplinskog kapaciteta povezana sa sposobnošću formiranja stakla (GFA). U drugom poglavlju dan je općenit uvod o staklima: razlika u strukturi između stakla i kristala, pojam staklastog prijelaza te vrste stakala. Na početku trećeg poglavlja nalazi se kratak povijesni pregled razvoja metalnih stakala. U ovom poglavlju razmatraju se termodinamički, kinetički i strukturni parametri koji su ključni za razumijevanje formiranja stakla u metalnim slitinama. Također, opisana su svojstva metalnih stakala te njihove potencijalne primjene. Na kraju poglavlja ukratko je opisana motivacija za istraživanje na kojem se temelji ovaj diplomski rad. U četvrtom poglavlju obrađuju se toplinski kapacitet te fononski i elektronski doprinosi toplinskom kapacitetu. U sklopu fononskog doprinosa govori se o Einsteinovom modelu i Debyeovom modelu. Peto poglavlje opisuje eksperimentalnu metodu (postupak mjerenja toplinskog kapaciteta malih uzoraka pulsnom metodom) i eksperimentalni postav. Rezultati mjerenja analizirani su u šestom poglavlju. Uočena je veza između udjela titana u uzorcima i Debyeove temperature te gustoće stanja na Fermijevom nivou. Sedmo poglavlje je zaključak rada. Ovdje se navode glavni zaključci koji proizlaze iz rezultata mjerenja i ostvareni ciljevi. Na kraju, u osmom poglavlju, nalazi se dio vezan uz nastavu fizike. U tom su poglavlju opisana i analizirana dva učenička pokusa: viskoznost meda i specifični toplinski kapacitet metala.

Item Type: Thesis (Diploma thesis)
Keywords: stakla ; metalna stakla ; toplinski kapacitet
Supervisor: Biljaković, Katica
Date: 21 January 2011
Number of Pages: 50
Subjects: NATURAL SCIENCES > Physics
Divisions: Faculty of Science > Department of Physics
Depositing User: Gordana Stubičan Ladešić
Date Deposited: 04 Jan 2014 22:09
Last Modified: 28 Mar 2014 19:57
URI: http://digre.pmf.unizg.hr/id/eprint/145

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata