Feynmanov pristup elektrodinamici i gravitaciji

Jurić, Tajron (2011) Feynmanov pristup elektrodinamici i gravitaciji. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

[img] PDF
Restricted to Registered users only
Language: Croatian

Download (341kB)

Abstract

R. P. Feynman je 1948. pokazao svom kolegi F. J. Dysonu svoj izvod Maxwellovih jednadžbi. Feynman je polazeći od komutacijskih relacija između koordinata položaja i brzine nerelativističke čestice došao do Lorentzove sile i homogenih Maxwellovih jednadžbi. Taj rad nikad nije objavio. Dyson je nakon njegove smrti objavio Feynmanov dokaz i tako je zahvaljuju ći njemu taj zanimljiv Feynmanov rad postao dostupan i nama . Otada je u literaturi otvorena rasprava o Feynmanovom pristupu baždarnim teorijama i gravitaciji. Feynman je tražio najopćenitiji mogući oblik za silu, namećući samo Heisenbergove komutacijske relacije na koordinate položaja i brzine nerelativističke čestice koja se giba u skladu s Newtonovim zakonom i došao do rezultata da mora postojati električno i magnetsko polje koja zadovoljavaju homogene Maxwellove jednadžbe te silu u formi dobro poznate nam Lorentzove sile. Kako je iz pretpostavki koje su invarijantne na Galilejeve transformacije dobio rezultat koji je relativistički invarijantan? U tu ćemo raspravu ući nakon što u detalje izložimo orginalni Feynmanov izvod. Tome ćemo posvetiti cijelo drugo poglavlje. Feynmanov izvod je matematički rigorozan, ali relativistička kovarijantnost nije u njemu manifestna. To je ponukalo S. Tanimuru da napravi poopćenje Feynmanove procedure na specijalnu i opću teoriju relativnosti. Tu ćemo proceduru izložiti u trećem poglavlju i ona predstavlja središnji dio ovoga rada. Vidjet ćemo da ta procedura na kraju vodi na zaključak da je najopćenitija sila koja može djelovati na česticu elektromagnetska i gravitacijska sila. Ono što je fascinantno je da u Feynmanovom pristupu nema lagranžijana, hamiltonijana niti varijacionog principa, a ipak kao rezultat daje Lorentzovu silu kao najopćenitiju formu sile u kojoj figuriraju polja koja moraju zadovoljavati homogene Maxwellove jednadžbe. U četvrtom poglavlju ćemo pokazati kako formulirati Feynmanov pristup u slučaju ne-Abelove teorije i u tu svrhu ćemo se upoznati s Wongovim jednadžbama, koje predstavljaju poopćenje Lorentzove sile zbog djelovanja ne-Abelovog baždarnog polja. Tako smo, na neki način, objedinili sve sile unutar jednog pristupa. Nakon što smo razmotrili sve posljedice Feynmanova pristupa i zaključili da kao rezultat dobivamo "staru" fiziku, pokušat ćemo ilustrirati kako bi se s ovom novom metodom mogla otkrivati "nova" fizika. Kao zanimljiv primjer ponuditi ćemo mogućnost tretiranja magnetskih monopola te na samome kraju dati i kratak motivacijski uvod i moguću primjenu na nekomutativne prostore. Na kraju završavamo ovaj rad s nekoliko komentara u vezi same interpretacije ovog pristupa.

Item Type: Thesis (Diploma thesis)
Keywords: Feynmanov izvod ; Maxwellove jednadžbe
Supervisor: Meljanac, Stjepan
Date: 2 May 2011
Number of Pages: 48
Divisions: Faculty of Science > Department of Physics
Depositing User: Gordana Stubičan Ladešić
Date Deposited: 04 Jan 2014 22:56
Last Modified: 28 Mar 2014 20:38
URI: http://digre.pmf.unizg.hr/id/eprint/152

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata