Raspršenje elektrona na nečistoćama i primjena na dvo-fotonsku fotoemisiju iz kvazi-dvodimenzionalnih površinskih vrpci

Marion, Sanjin (2011) Raspršenje elektrona na nečistoćama i primjena na dvo-fotonsku fotoemisiju iz kvazi-dvodimenzionalnih površinskih vrpci. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

[img] PDF
Restricted to Registered users only
Language: Croatian

Download (1MB)

Abstract

Uslijed razvoja novih tehnologija usmjerenih na proučavanje fizikalnih pojava na skalama reda nanometra, postaje sve važnije razumijeti fiziku površina, bilo da su one pravilne ili omedene različitim defektima (adsorbati, stepenice...). Jedna od relevantnih pojava u površinskoj fizici je i egzistencija površinskih elektronskih stanja pod kojima se podrazumijevaju elektronska stanja lokalizirana uz samu površinu. U ovom radu relevantna površinska stanja su stanja zrcalnog potencijala (IS stanja) koja nastaju zbog interakcije elektrona izvan metala s njegovom ”slikom” u metalu. Učestala tehnika za proučavanje dinamike elektrona u tim vrpcama je dvofotonska fotoemisija (2PPE) u kojoj se korištenjem dva kratka svjetlosna pulsa može proučavati i inače nepopunjena stanja. Noviji eksperimenti u femtosekundnom području i atosekundnom području dovode standardne modele koji se koriste u interpretaciji rezultata dvo-fotonske fotoemisije u IS vrpcama do ruba primijenjivosti. Prvo, prebrzi eksperimenti mogu dovesti do mjerenja tranzijentnih ekscitonskih stanja budući da se IS vrpce još nisu uspjele formirati) ili pak rane dinamike sistema kojom dominira kvantna neodredenost. Drugo, standardna kvazičestična slika ima ograničeni životni vijek zbog efekata interferencije različitih doprinosa u spektru te kvazičestice. To vodi na zaključak da treba biti oprezan pri korištenju kvazičestične slike na ultrakratkim vremenskim skalama. Bolje poznavanje površinskih stanja i dinamike elektrona (načina interakcije s defektima i adsorbatima) u površinskim vrpcama se može primijeniti na posredno pručavanje drugih svojstava površina (magnetska svojstva, površinske rekonstrukcije, epitaksijalni rast) kao i za bolje razumijevanje stabilnosti i nekih svojstava sistema na nano-skali poput metalnih nanočestica i nanocjevčica, ili pak razumijevanje transporta pobudenih elektrona koji je važan za molekularnu elektroniku i skenirajuću elektronsku mikroskopiju. Primjene se mogu naći i u proučavanju trenutno aktualnog grafena u kojem susrećemo čak dvije serije IS vrpci te pomoću kojih možemo proučavati elektronsko vezanje sa supstratom ili dodatnim slojem grafena. Takoder, pobudena površinska stanja mogu biti i medijatori u različitim kemijskim procesima na površinama. U ovom radu ćemo u kratkim crtama opisati osnove površinskih stanja na metalima, eksperiment dvofotonske fotoemisije i prikazati kako se sveprisutno Fermijevo zlatno pravilo može primijeniti na interpretaciju rezultata 2PPE eksperimenata. Zatim ćemo izvesti račun smetnje za raspršenje elektrona na mnoštvu nasumično rasporedenih adsorbata putem Greenove funkcije i onda ćemo taj formalizam primijeniti za naš problem raspršenja elektrona na adsorbatima. Model će se na kraju testirati na primjeru intenzivno proučavane Cu(100) površine.

Item Type: Thesis (Diploma thesis)
Keywords: elektroni ; dvo-fotonska fotoemisija ; Greenova funkcija ; FGR - Fermijevo zlatno pravilo
Supervisor: Gumhalter, Branko
Date: 17 June 2011
Number of Pages: 37
Subjects: NATURAL SCIENCES > Physics
Divisions: Faculty of Science > Department of Physics
Depositing User: Gordana Stubičan Ladešić
Date Deposited: 04 Jan 2014 23:42
Last Modified: 28 Mar 2014 20:34
URI: http://digre.pmf.unizg.hr/id/eprint/163

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata