Porast kritične struje i ireverzibilnog polja MgB2 dopiranje s C4H6O5

Rudan, Miljenko (2011) Porast kritične struje i ireverzibilnog polja MgB2 dopiranje s C4H6O5. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

[img] PDF
Restricted to Registered users only
Language: Croatian

Download (6MB)

Abstract

Navedena svojstva supravodljivih materijala te ograničenja na supravodljivost tipa I potakla je daljnji razvoj i ispitivanja supravodiča tipa II, a time i istraživanja na kojima se temelji ovaj rad. U ovom radu, razmatrat će se svojstva magnezij-diborida ( 2 MgB ), kako u njegovom čistom stanju, tako i dopiranog sa jabučnom kiselinom (hidroksibutan dikiselinom, oksijantarna kiselina, HOOC * CHOH * CH * COOH 2 ). Naime, pokazalo se da ovaj supravodič tipa II sa supravodljivim prijelazom na 39K[5] pokazuje značajno bolja svojstva – primjerice viša kritična polja i veće kritične struje, što će biti detaljnije objašnjeno u kasnijim poglavljima – kada je dopiran, a poboljšanju posebno pogoduju primjese koje sadrže ugljik (kakva je jabučna kiselina). Zbog relativno jednostavne sinteze i lako dostupnih materijala te dobrih mehaničkih svojstava, ovaj materijal dodatno je zanimljiv sa tehničkog stajališta, a sa znanstvenog još i više zbog unikatnog, «dvostrukog» načina ostvarivanja supravodljivosti (sa dva energetska procijepa). U drugom poglavlju rada dat će se kratki povijesni pregled otkrića i razvoja supravodljivosti, sa osvrtom, uz važne godine i teorijske i eksperimentalne otkrivače, na neka važnija postignuća u pogledu visina kritičnih parametara. U trećem poglavlju predstavit će se Ginzburg-Landau teorija – vrlo uspješna fenomenološka teorija, koja će se nadalje koristiti i u ovome radu, sa svojim osnovnim konceptima i pojmovima. Iz nje će postati jasno kako se iz prirode prijelaza može doći do saznanja o kojem će tipu supravodljivosti u pojedinom materijalu biti riječ, koje su karakteristične empirijske i eksperimentalne veličine kojima se karakteriziraju materijali kao i dati naznake gdje su mogućnosti modifikacije materijala kako bi se postigla bolja svojstva. Kao proširenje rasprave o ovoj teoriji, iako nisu njen izravni dio, na kraju će biti prikazani mehanizmi disipacije energije unutar supravodiča tipa II (koji zapravo predstavljaju uništenje supravodljivosti u materijali), te kako ih spriječiti ili minimizirati, promjenom uvjeta ili primjerice dopiranjem. U četvrtom poglavlju iznijet će se u osnovnim crtama BCS teorija i neki osnovni pojmovi koji su iz nje proizašli, kako bi se dala slika fundamentalnog mehanizma ostvarenja supravodljivosti, iako se ova teorija neće značajno koristiti u daljnjim razmatranjima, budući da za takvu zadaću nije dovoljno prikladna. Peto poglavlje bavit će se svojstva samog magnezijevog diborida, spoja na kojemu su vršena mjerenja, te njegovim dopiranjem oksijantarnom odnosno jabučnom kiselinom. U šestom poglavlju bit će razrađena sinteza uzoraka, eksperimentalna aparatura i načini mjerenja. U sklopu ove rasprave biti će objašnjeno koje se veličine mjere i pod kojim uvjetima, te koji se sve zaključci i dodatni rezultati očekuju obradom izmjerenih podataka. Sedmo poglavlje biti će prikaz rezultata dobivenih izravno mjerenjima kao i rezultata dobivenih obradom. Prezentirani rezultati biti će popraćeni adekvatnim analizama i komentarima te, ovisno o mogućnostima, idejama kako bi se rezultati mogli unaprijediti. Posljednje, osmo poglavlje bit će zaključak koji će rezimirati sve dobivene rezultate te još dodatno prokomentirati njihov značaj i značenje.

Item Type: Thesis (Diploma thesis)
Keywords: supravodljivost ; Ginzburg-Landau teorija ; Bardeen-Cooper-Schrieffer teorija
Supervisor: Babić, Emil
Date: 9 February 2011
Number of Pages: 71
Subjects: NATURAL SCIENCES > Physics
Divisions: Faculty of Science > Department of Physics
Depositing User: Gordana Stubičan Ladešić
Date Deposited: 06 Jan 2014 16:50
Last Modified: 28 Mar 2014 19:56
URI: http://digre.pmf.unizg.hr/id/eprint/174

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata