Dekoherencija i problem mjerenja u kvantnoj mehanici

Dundović, Andrej (2013) Dekoherencija i problem mjerenja u kvantnoj mehanici. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

[img] PDF
Restricted to Registered users only
Language: Croatian

Download (1MB)

Abstract

Ovaj je rad podijeljen u tri dijela. U prvom je dijelu (poglavlja 2, 3 i 4) cilj ukratko ponoviti osnovne pretpostavke kvantnomehaničkog formalizma, istaknuti njegove posljedice koje najviše odudaraju od klasičnoga iskustva te predstaviti koncept dekoherencije koji donekle razjašnjava navedenu proturječnost ne izlazeći pritom iz danoga okvira formalizma. Obrađen je pokus s dvije pukotine kao najilustrativniji primjer djelovanja mehanizma dekoherenecije te je dan kratki pregled posljedica dekoherencije. Drugi dio rada (poglavlje 5) istraživačke je prirode. Program dekoherencije može se smatrati uspješnim tek ako daje i eksperimentalno mjerljive rezultate, a oni proizlaze iz konkretnih modela koji opisuju dinamiku dekoherencije. Jedan od primjera eksperimentalno mjerljivih rezultata jest vremenska skala dekoherencije koja ukazuje na brzinu nestanka prostorno delokaliziranih stanja promatranog objekta u ovisnosti o vrsti i intenzitetu međudjelovanja objekta i okoline. Brzi napredak eksperimentalnih metoda koje mogu mjeriti ovakve sustave zahtijeva i preciznije teorijske izračune. S tom motivacijom u ovom je radu napravljen račun koji analitičkim i numeričkim metodama želi upotpuniti aproksimativni račun za lokalizaciju makroskopskih masivnih objekata koja je uzrokovana fotonskim raspršenjima. Ova popravka računa time omogućuje i bolju eksperimentalnu provjeru dekoherencije na područjima gdje se analitičko-numerički rezultat razlikuje od standardnog aproksimativnog računa. Razlika je izražena upravo u vremenskoj skali dekoherencije, no nažalost izostaje usporedba s eksperimentom koji još nije dostigao potrebnu razinu preciznosti u području gdje se računi razlikuju. Zadnji dio rada (poglavlje 6) posvećen je neizostavnoj komponenti kvantne teorije – njezinoj interpretaciji. Dolaskom dekoherencije poduprte novim eksperimentalnim podacima, aktualne interpretacije moguće je preispitati i analizirati u tom novom kontekstu. Ovdje je takvo razmatranje učinjeno na dvije klase popularnih interpretacija: standardnim interpretacijama i interpretacijama relativnih stanja. No da bi se išta reklo o utjecaju dekoherencije na najraširenije interpretacije, one standardne, bilo je nužno prije svega dati sustavnije objašnjenje što se točno misli pod sintagmom standardne interpretacije jer, sudeći po literaturi, kod njih vlada naročita zbrka.

Item Type: Thesis (Diploma thesis)
Keywords: kvantna mehanika, matrica gustoće, dekoherencija
Supervisor: Nikolić, Hrvoje
Date: 27 September 2013
Number of Pages: 73
Subjects: NATURAL SCIENCES > Physics
Divisions: Faculty of Science > Department of Physics
Depositing User: Gordana Stubičan Ladešić
Date Deposited: 20 Feb 2014 09:28
Last Modified: 19 Oct 2015 13:41
URI: http://digre.pmf.unizg.hr/id/eprint/446

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata