Triboluminescence

Štrbac, Petar (2016) Triboluminescence. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Chemistry.

[img]
Preview
PDF
Language: Croatian

Download (1MB) | Preview

Abstract

Triboluminescencija je optička pojava u kojoj je je svjetlost emitirana prilikom lomljenja, grebanja, drobljenja ili trljanja neke triboluminescentne tvari. Prva pisana zabilješka triboluminescencije pripisana je Engleskom znanstveniku Francisu Baconu 1605. godine. Iako poznata stoljećima, ova pojava do danas ostaje uglavnom nerazjašnjena uz razna nagađanja. Triboluminescencija se karakterizira na više načina; metodom drobljenja, metodom padajuće kugle i sličnim varijacijama. Najpoznatiji, s najvećim triboluminescentnim prinosom svjetlosti i danas najistraživaniji triboluminescentni spoj je trietilamonijev tetrakis(dibenzoilmeta-nato)europat(III) (EuD4TEA), otkriven 1966. godine. Hurt i suradnici kompleks su originalno sintetizirali u apsolutnom etanolu koristeći europijev(III) klorid kao polazni spoj, te karakterizirali triboluminescenciju koristeći monokromator i fotomultiplikatorsku cijev. Sweeting i Rheingold su 1987. godine odredili kristalnu strukturu kompleksa i pronašli dvije forme. Fontenot i suradnici 2011. godine razvili su novu sintezu kompleksa koristeći europijev(III) nitrat heksahidrat kao polazni spoj, a dobiveni EuD4TEA daje znatno veći triboluminescentni prinos svjetlosti. Nadalje, istražili su utjecaj otapala i veličine kristala na triboluminescentna svojstva EuD4TEA te su izmjerili triboluminescentni prinos nakon dopiranja kompleksa organskim spojevima i samarijem. Uz to pripremili su i preostale trietilamonijeve tetrakis(dibenzoilmetanato)lantanide(III) te karakterizirali njihova tribo-luminescentna svojstva. Teorijska pozadina nije potpuno razjašnjena iako je ponuđeno nekoliko objašnjenja. Primjerice, triboluminescencija organskih spojeva koji nisu fluorescentni pojavljuje se kao UV-Vis emisija molekule dušika, karakteristična za električno pražnjenje u zraku koje je uzrokovano asimetričnom raspodjelom naboja nakon loma necentrosimetričnog kristala. Međutim, pronađeno je da necentrosimetričnost kristala nije ni dovoljan ni nužan uvjet za triboluminescenciju, zbog čega to objašnjenje nije dostatno.

Item Type: Thesis (Bachelor's thesis)
Keywords: luminescencija
Supervisor: Stilinović, Vladimir
Date: 2016
Number of Pages: 34
Subjects: NATURAL SCIENCES > Chemistry
Divisions: Faculty of Science > Department of Chemistry
Depositing User: Branka Maravic
Date Deposited: 29 Sep 2016 10:00
Last Modified: 29 Sep 2016 10:00
URI: http://digre.pmf.unizg.hr/id/eprint/5131

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata