Spinsko-izospinska pobuđenja u atomskim jezgrama

Zorić, Maja (2009) Spinsko-izospinska pobuđenja u atomskim jezgrama. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

[img]
Preview
PDF
Language: Croatian

Download (2MB) | Preview

Abstract

U ovom radu želimo opisati kolektivna pobuđenja u atomskoj jezgri koja uključuju spinske i izospinske stupnjeve slobode, koristeći relativističku aproksimaciju slučajnih faza (RQRPA, Relativistic Quasi-particle Random Phase Approximation), baziranu na relativističkom Hartree-Bogoliubov modelu (RHB). Statička i dinamička svojstva srednje teških i teških jezgara s velikim brojem valentnih neutrona su najbolje opisana u okviru samosuglasnih relativističkih modela srednjeg polja (RMF, Relativistic Mean Field Model). U RMF pristupu promatra se pojedini nukleon u usrednjenom polju mezona kojeg generiraju preostali nukleoni. Koriste se globalne efektivne interakcije, prilagođene na empirička svojstva simetrične i asimetrične nuklearne materije, te na svojstva određenog skupa sferičnih jezgara. Karakteristike jezgara daleko od doline stabilnosti izrazito ovise o upotrebi efektivnog RMF Lagrangiana u ph (čestica-šupljina, particle-hole) kanalu, kao i o korelacijama sparivanja u pp (čestica-čestica, particle-particle) kanalu. RHB model omogućava ujedinjeni opis korelacija sparivanja i srednjeg polja. U RHB modelu osnovno stanje jezgre možemo opisati u kvazičestičnoj bazi, ili pak u kanonskoj bazi koja je lokalizirana i dijagonalizira matricu gustoće. RQRPA je ovdje formulirana u kanonskoj jednočestičnoj bazi. Da bi se zaobišli problemi u izovektorskom kanalu, nastali zbog uvođenja nelinearnog samodjelovanja mezonskih polja koje kvantitativno opisuje mnogočestične efekte, uvedena su mezon-nukleon vezanja ovisna o gustoći. Ona uvode dodatne članove preraspodjele u jednočestičnoj Diracovoj jednadžbi i u rezidualnoj RQRPA interakciji. RQRPA jednadžbe opisuju amplitude poništenja i kreacije kvazičestičnog ph para, te njegove energije. Koristeći određene operatore, možemo promarati kolektivne prijelaze različitog multipolariteta, spina i izospina, te izračunati raspodjele snage po energiji. Od glavnog interesa u ovom radu su Gamow-Tellerovi (GT) i spin-dipolni (SD) prijelazi, koji uključuju spinske i izospinske stupnjeve slobode. Nukleoni suprotno orijentiranih spinova mogu oscilirati u fazi i izvan faze (S = O i S = 1, spinska pobuđenja). Također, spinska pobuđenja mogu biti izovektorska (T = O) i izoskalarna (T = 1). Oba prijelaza koja gledamo su spinsko-izospinska pobuđenja, s tim da u GT prijelazima nukleoni pri oscilacijama ne mijenjaju svoju orbitalnu kutnu količinu gibanja, dok je u SD prijelazima mijenjaju za Δ L = 1. U okviru ovog rada izračunate su odzivne funkcije GT prijelaza, za jezgre 120Sn, 132Sn i 136Sn. Proučavana je struktura pojedinih vrhova u odzivnoj funkciji za 120Sn i 136Sn. Zatim su izračunate odzivne funkcije SD prijelaza, za jezgre 90Zr, 112Sn, 116Sn, 124Sn, 128Sn, 132Sn, 136Sn i 208Pb, te su uspoređene s eksperimentalnim podacima. Također je proučavana struktura dominantnog rezonantnog i niskoležećeg vrha za izotope kositra daleko od doline stabilnosti (l24Sn, 128Sn, 132Sn i 136Sn). U zadnjem dijelu rada prikazana je ovisnost veličine neutronskog omotača o položaju centroida SD odzivne snage, te usporedba eksperimentalne i teorijske ovisnosti veličine neutronskog omotača o masenom broju.

Item Type: Thesis (Diploma thesis)
Keywords: Gamow-Tellerovi prijelazi, Spin-dipolni prijelazi, neutronski omotač izotopa kositra, atomska jezgra
Supervisor: Paar, Nils
Date: 28 January 2009
Number of Pages: 49
Subjects: NATURAL SCIENCES > Physics
Divisions: Faculty of Science > Department of Physics
Depositing User: Gordana Stubičan Ladešić
Date Deposited: 31 May 2017 12:47
Last Modified: 31 May 2017 12:47
URI: http://digre.pmf.unizg.hr/id/eprint/5534

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata