Električna vodljivost vodenih otopina natrijeve soli hijaluronske kiseline

Grgičin, Danijel (2009) Električna vodljivost vodenih otopina natrijeve soli hijaluronske kiseline. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

[img] PDF
Restricted to Registered users only
Language: Croatian

Download (2MB)

Abstract

Polielektroliti su polimeri u vodenoj otopini. Polimeri su građeni od velikog broja istovrsnih strukturnih jedinica koje nazivamo monomerima. Monomeri mogu sadržavati ionizabilne grupe. U otopinama na određenoj temperaturi te ionizabilne grupe otpuštaju ione u otopinu. Ione otpuštene u otopinu nazivamo protuionima. Budući je polimer na početku bio neutralan otpuštanjem iona u otopinu on postaje nabijen. Nabijen polimer nazivamo poliionom. Razumijevanje elektrostatske interakcije poliiona i protuiona je ključno za razumijevanje fizike vodenih otopina polielektrolita. Uz razumijevanje elektrostatske interakcije važno je razumjeti i entropiju polielektrolitske otopine. Svojstva polielektrolita su određena upravo odnosom elektrostatske energije i energije entropije. Poglavlje TEORIJSKI UVOD se bavi prije iznesenim odnosom elektrostatske i entropijske energije polielektrolitske otopine kroz teorije koje su nastale prije manje od 50 godina, koliko se polielektroliti istražuju. Prvi dio poglavlja UZORCI I MJERNI POSTAV govori o objektu našeg istraživanja a on je hijaluronska kiselina (HA). HA je važna zbog velikog broja funkcija koje obavlja i kod sisavaca i kod nižih organizama. HA se nalazi između stanica. Učenije se to kaže da HA sačinjava izvanstaničnu matricu. Tamo je ona zadužena za komunikaciju između stanica i za filtraciju tvari koje ulaze u stanicu. Pored tih jako važnih uloga HA u kombinaciji sa raznim proteinima obavlja još mnoštvo funkcija u izvanstanicnoj matrici. HA također nalazimo i u međuzglobnoj tekucini. Tamo ona obavlja funkcije i podmazivanja i ublažavanja sila koje djeluju na zglobove. Još jednu funkciju koju obavlja HA je davanje koži elastičnosti i volumena. Ona može obavljati upravo nabrojane funkcije zato što joj struktura ovisi o koncentraciji i valenciji prisutne soli u otopini. Kao i kod drugih bioloških uzoraka i funkcija HA je određena njenom strukturom. Stoga smo ju istraživali tehnikom pomoću koje možemo dobiti informaciju o njenoj strukturi. Ta tehnika je isto opisana u poglavlju UZORCI I MJERNI POSTAV a nazivamo ju niskofrekventna dielektricna spektroskopija (eng. Low Frequency Dielectric Spectroscopy). U poglavlju OBRADA IZMJERNIH VELIČINA navodimo kako od izmjerenih veličina, koje su vodljivost i kapacitet polielektrolitske otopine, dolazimo do dielektrične funkcije poliiona. Poglavlje ANALIZA REZULTATA MJERENJA I DISKUSIJA se sastoji od dvije cjeline. Prvi dio poglavlja se bavi analizom podataka dielektričnog odgovora polielektrolitske otopine gdje dolazimo do zaključka da se u otopini događaju dva procesa relaksacije. Relaksacijski proces s karakterističnim vremenom 5−500 μs nazivamo niskofrekventnim (LF) relaksacijskim procesom. Relaksacijski proces s karakteristicnim vremenom 10 − 1000 ns nazivamo visokofrekventnim (HF) relaksacijskim procesom. Ta karakteristična vremena relaksacija povezujemo s karakteristicnim udaljenostima. Tako karakteristicnu udaljenost LF procesa relaksacije povezujemo sa strukturom jednog lanca dok karakterističnu udaljenost HF procesa relaksacije povezujemo sa strukturom otopine, tj. sa duljinom omeđenom međusobno isprepletenim poliionima. Drugi dio poglavlja ANALIZA REZULTATA MJERENJA I DISKUSIJA govori o analizi podataka električne vodljivosti polielektrolitske otopine. Taj dio sadrži i cilj ovog diplomskog rada, a to je odrediti vodljivost poliiona. U poglavlju ZAKLJUČAK iznijeli smo cinjenice do kojih smo došli obradom izmjerenih podataka. Karakterističnu duljinu LF procesa relaksacije smo povezali sa renormaliziranom Debyevom duljinom, dok smo karakteristicnu duljinu HF procesa relaksacije povezali s de Gennesovom korelacijskom duljinom. Pomoću izmjerene koncentracijske ovisnost HF relaksacijskog procesa smo došli do zaključka da je molarna vodljivost poliiona neovisna o koncentraciji. S tim zaključkom smo potvrdili predviđanja standardnih teorijskih modela.

Item Type: Thesis (Diploma thesis)
Keywords: hijaluronska kiselina, električna vodljivost, polielektroliti
Supervisor: Tomić, Silvia
Date: 9 November 2009
Number of Pages: 37
Subjects: NATURAL SCIENCES > Physics
Divisions: Faculty of Science > Department of Physics
Depositing User: Gordana Stubičan Ladešić
Date Deposited: 26 Dec 2013 21:32
Last Modified: 20 Oct 2015 12:11
URI: http://digre.pmf.unizg.hr/id/eprint/61

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata