Rekonstrukcija slike na edukcijskom PET sustavu

Turkalj Orešković, Marko (2009) Rekonstrukcija slike na edukcijskom PET sustavu. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

[img] PDF
Restricted to Registered users only
Language: Croatian

Download (545kB)

Abstract

Tema ovog diplomskog rada je rekonstrukcija slike iz PET sistema. PET je tehnika u nuklearnoj medicini kojom se mogu dobiti slike funkcijskih procesa u tijelu. Tehnika radi na principu da se u tijelo unesu molekule koje su markirane radinuklidom (engl. tracer) koji emitira pozitrone. Pozitroni se tada anihiliraju s elektronima u okolnom tkivu pri čemu dolazi do emisije para fotona od kojih svaki ima energiju približno 511keV. Fotoni su emitirani pod kutom od približno 180º, a potom se detektiraju u okolnom prstenu koji sadrži detektore. Dva fotona koja su detektirana u nasuprotnim detektorima predstavljaju liniju odziva (engl. LOR - Line Of Response) koja spaja ta dva detektora. Skupina takvih linija predstavlja osnovu za rekonstrukciju slike, a nakon što se prikupi veći broj takvih linija različitim tehnikama rekonstrukcije pokušava dobiti što vjernija distribucija radonuklida u tijelu. TOFPET sistemi su verzija PET sistema u kojima je moguće odrediti razliku u vremenu kod detekcije para fotona, a onda iz toga i lokaciju gdje se dogodila anihilacija na liniji između dva detektora. Informacijom o vremenu preleta je stoga moguće preciznije lokalizirati mjesto gdje se dogodila anihailacija, što za rezultat daje slike bolje kvalitete. U ovom radu rekonstrukcije slike napravljene su iz podataka dobivenih simulacijama u GATE programskom paketu kojim je moguće definiranje parametara fizičke geometrije sistema, elektronike, materijala detektora i njihovih karakteristika (energijske i vremenske rezolucije). Parametri simulacija postavljeni su prema karakteristikama pravog TOFPET sistema koji će biti napravljen za vježbe iz nuklearnog praktikuma. Taj TOFPET sustav imati će prsten s 48 detektora i detektorski kristal od BaF2 materijala. U drugom dijelu dan je kratak teorijski uvod i pregled osnovnih fizikalnih procesa bitnih u PET tomografiji, a u trećem su opisani osnovni principi PET i TOFPET sistema. U četvrtom dijelu prikazani su rezultati mjerenja energijske i vremenske rezolucije detektora. Peti dio bavi se teorijom rekonstrukcije slike i nekim praktičnim primjerima rekonstrukcije kao na primjer rekonstrukcije iz sinograma. U šestom dijelu dani su rezultati rekonstrukcije slike iz simulacija GATE programskim paketom. Za rekonstrukciju slike korištena su dva programa napisana u Matlab®-u od kojih je jedan vlastiti program napisan u okviru ovog diplomskog rada, a drugi je program koji su napisali M.Steén i P.Uhlén u okviru svog diplomskog rada.

Item Type: Thesis (Diploma thesis)
Keywords: Pet sistem, TOFPET, energijska i vremenska rezolucija, rekonstrukcija slike
Supervisor: Bosnar, Damir
Date: 10 November 2009
Number of Pages: 47
Subjects: NATURAL SCIENCES > Physics
Divisions: Faculty of Science > Department of Physics
Depositing User: Gordana Stubičan Ladešić
Date Deposited: 26 Dec 2013 21:59
Last Modified: 20 Oct 2015 12:11
URI: http://digre.pmf.unizg.hr/id/eprint/70

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata