Geographical aspects of the daily coastal circulation at selected stations in Dalmatia

Trošić, Tanja (2012) Geographical aspects of the daily coastal circulation at selected stations in Dalmatia. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

[img] PDF
Restricted to Registered users only
Language: Croatian

Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Predmet istraživanja je određivanje značajnih karakteristika obalne cirkulacije u Dalmaciji, na postajama Zadar grad,Split-Marjan i Dubrovnik, te koncentracija polutanata za slučajeve smorca u Splitu i Kaštel-Sućurcu. Dani sa smorcem odabrani su kriterijima koji minimiziraju nepovoljne utjecaje na razvoj smorca. Rezultati ukazuju na osjetljivost smorca o lokalnoj topografiji, okolnim otocima, obliku obale i zaljeva. Za slučajeve smorca na postaji Split-centar zabilježene su najveće koncentracije NO2 što se može dovesti u vezu s gradskim prometom, dok su više koncentracije čestica PM10 zabilježene na postaji u Kaštel-Sućurcu,osobito tijekom jutarnjih sati, gdje je veći utjecaj industrijskog onečišćenja. Napravljena je analiza ovisnosti brzine vjetra u satima kad je puhao smorac i koncentracija onečišćujućih tvari za postaju u Kaštel-Sućurcu. Najveće koncentracije polutanata dobivene su pri najnižim brzinama smorca, a samo za NO2 uz relativno visok koeficijent korelacije. Za vrijeme dana sa smorcem koncentracije onečišćujućih tvari u Splitu bile su više nego za dana bez smorca, osobito koncentracije NO2. Rezultati upućuju na važnost istraživanja onečišćenja u gradovima duž obale.Poznato je da obalna cirkulacija ne "provjetrava" okoliš jer je zatvorenog tipa te polutanti mogu cirkulirati unutar nje.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Keywords: daily coastal air-circulation in Dalmatia (Croatia), concentration of pollutants, sea breeze
Supervisor: Filipčić, Anita
Date: 2012
Number of Pages: 92
Subjects: NATURAL SCIENCES > Geography
Divisions: Faculty of Science > Department of Geography
Depositing User: dipl. bib. Ljljana Bajs
Date Deposited: 28 Mar 2014 10:56
Last Modified: 07 Jun 2016 11:14
URI: http://digre.pmf.unizg.hr/id/eprint/724

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata