Mjerenje udarnog presjeka za proizvodnju Z bozona u sudarima protona u Velikom sudaraču hadrona na CERN-u

Luetić, Jelena (2010) Mjerenje udarnog presjeka za proizvodnju Z bozona u sudarima protona u Velikom sudaraču hadrona na CERN-u. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

[img] PDF
Restricted to Registered users only
Language: Croatian

Download (6MB)

Abstract

Cilj ovog rada je računanje udarnog presjeka za produkciju Z bozona u sudarima protona u Velikom hadronskom sudaraču (engl. LHC, Large Hadron Collider ) u Europskom centru za nuklearna istraživanjana pokraj Ženeve. Analizirani podaci iz sudara protona su dobiveni sa CMS eksperimentom. Motivacija za mjerenje udarnog presjeka Z bozona je višestruka. Udarni presjek s jedne strane pomaže boljoj kalibraciji eksperimenta budući da je to otprije poznata veličina. Ova uloga je jako važna u ranim fazama eksperimenta. Kasniji rad eksperimenta zahtjeva što preciznije mjerenje ove veličine budući da postojanje Z bozona otvara vrata nove fizike u obliku brojnih do sada neopaženih procesa poput raspada Higgsove čestice u dva Z bozona. Još jedna uloga mjerenja Z bozona je u činjenici da se taj proces koristi kao referentni proces za mjerenja različitog broja parametara poput efikasnosti, rekonstrukcije, izolacije... Prvi dio ovog rada daje kratki pregled standarnog modela s naglaskom na elektroslabu teoriju i mehanizme dobivanja mase baždarnih bozona. Drugo poglavlje usmjereno je na opis rada LHC-a. Poseban naglasak stavljen je na opis rada CMS eksperimenta te ulogu njegovih pojedinih dijelova. Budući da se u ovom radu promatra kanal raspada Z bozona u elektrone, najvažniji dijelovi detektora su detektor tragova i elektromagnetski kalorimetar. Treće poglavlje usmjereno je na rekonstrukciju pojedinih fizikalnih objekata (elektrona) iz podataka dobivenih eksperimentom. Posebno su opisani algoritmi za rekonstrukciju nakupina u elektromagnetskom kalorimetru uzrokovanih produkcijom parova te zakočnim zračenjem. Opisane su i metode za identifikaciju i izolaciju elektrona koje se provode primjenom niza rezova čiji je cilj dobiti što veći signal uz što manju pozadinu. Četvrto poglavlje opisuje način mjerenja udarnog presjeka, te detaljno opisuje mjerenje veličina potrebnih za njegovu provedbu. Dobiveni rezultati su na kraju uspoređeni s drugim rezultatima dobivenim na nižim energijama, te sa teorijskim očekivanjima implementiranim u Monte Carlo simulacijama.

Item Type: Thesis (Diploma thesis)
Keywords: elementarne čestice ; Z bozoni ; LHC - veliki hardonski sudarač ; CMS - kompaktni mionski solenoid
Supervisor: Picek, Ivica
Date: 30 November 2010
Number of Pages: 58
Subjects: NATURAL SCIENCES > Physics
Divisions: Faculty of Science > Department of Physics
Depositing User: Gordana Stubičan Ladešić
Date Deposited: 02 Jan 2014 15:10
Last Modified: 28 Mar 2014 14:58
URI: http://digre.pmf.unizg.hr/id/eprint/98

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata