Items where Division is "Faculty of Science > Department of Geography" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Č | Š | Ž
Number of items: 69.

B

Babić, Silvija (2009) Utjecaj kamenoloma na okoliš - primjer kamenoloma u Velikoj (Papuk). Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Basuga, Iva (2009) Kartografska vizualizacija u prostornim planovima. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Bekavac, Jelena (2009) Dezertifikacija Sahela. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Benaković, Sanja (2009) Razvoj Vukovara nakon Domovinskog rata. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Benčić, Jasmina (2009) Preobrazba Zlatarskog kraja. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Bogdanović, Blaženka (2009) Migracija na sredozemlju- primjer Španjolske. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Borić, Igor (2009) Problemi održivog razvoja općine Brinje. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Bosek, Andreja (2009) Razvoj luke Ploče. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Bočić, Neven (2009) Geomorphological Characteristics of the Slunj Plateau. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Bratić, Petar (2009) Ekonomsko-geografski aspekti eksploatacije nafte u Ruskoj Federaciji. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Brešić, Josip (2009) Utjecaj krijumčarenja i vojnih sukoba na preobražaj Sahela. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Bužleta, Tina (2009) Turistička valorizacija Bujštine i Buzetštine. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

C

Carević, Ivan (2009) Problemi i mogućnosti održivog razvoja Omiške zagore na primjeru općine Šestanovac. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Cvitković, Martina (2009) Speleološki objekti Sjevernog Velebita i njihovo geomorfološko značenje. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

D

Dević, Marta (2009) Prometna infrastruktura Istarske županije. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Draganić, Martina (2009) Proizvodnja elektricne energije u Hrvatskoj. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Dujak, Mario (2009) Položaj Izraela u Jugozapadnoj Aziji. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Duraković, Maja (2009) Turizam kao element i faktor razvoja općine Stubičke toplice. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

F

Franić, Marina (2009) Geomorfološke značajke vršnog dijela planinskog hrpta Biokova. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

G

Groznica, Ivan (2009) Hrvati izvan Hrvatske. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

H

Horvat, Mateja (2009) Obilježja urbanog sistema SAD-a. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Hranjec, Jeremija (2009) Google Earth - mogućnosti geovizualizacije. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Hutinović, Alen (2009) Utjecaj gospodarstva na preobrazbu prostora općine Jakovlje. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

I

Ištvanović, Marina (2009) Industrija kao faktor ugrožavanja zaštićenih prirodnih područja Koprivničko-križevačke županije. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

J

Jenjić, Ivan (2009) Hidrogeografske značajke poriječja Cetine. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Jovanić, Marta (2009) Utjecaj višenamjenskog kanala Dunav-Sava na okoliš Spačvanskog bazena. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Jović, Matea (2009) Jezera Imotske krajine u funkciji razvoja turizma. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Jurčić, Domagoj (2009) Geografska obilježja koprivničke Podravine. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

K

Kapitanović, Nikola (2009) Utjecaj i rezultati turističkog razvoja Makarske. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Kepčija, Goran (2009) Razvoj naseljenosti i urbane mreže regije Srednji zapad u Sjedinjenim Američkim Državama. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Knego, Jurica (2009) Crusing turizam u Dubrovniku. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Kolaković, Maja (2009) Održivi razvoj turizma hrvatskih otoka. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Križek, Ines (2009) Web-atlasi: nove mogućnosti vizualizacije. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Krpanić, Mario (2009) Prostorni razvoj Dugog Sela. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Kutija, Maja (2009) Utjecaj kolonijalnih procesa na religijsku strukturu Afrike. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

L

Lešković, Ana (2009) Geopolitičko značenje Čečenije. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Loparić, Ivan (2009) Turistička ponuda grada Lepoglave. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Luketić, Marko (2009) Razvoj Zagreba južno od rijeke Save. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

M

Markešić, Tomislav (2009) Razvoj vojnokrajiških gradova – primjer Bjelovara. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Matek, Zlatka (2009) Kamenolom Radlovac IG; d.d. kao čimbenik razvoja Orahovačkog kraja. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Matijaško, Monika (2009) CPS Molve – razvoj i zaštita okoliša. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Mihoci, Tamara (2009) Gorski hrbat Papuka - digitalna analiza reljefa. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Mlakar, Barbara (2009) Analiza prometnog sustava krapinsko-zagorske županije. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Mužar, Mateja (2009) Razvoj niskotarifnog zračnog prometa u Europi. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

N

Nagradić-Habus, Nani (2009) Razvoj squatter naselja u Rio de Janeiru. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Nemčić, Dejan (2009) Deforestacija amazonskih šuma. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Nikolić, Ivana (2009) Razvoj antičkih rimskih gradova na području Hrvatske. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Novosel, Mario (2009) Analiza cestovne mreže Splitsko-dalmatinske županije. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

O

Orjević, Mirela (2009) Značenje Kutine u urbnoj mreži središnje Hrvatske. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

P

Pavić, Silvija (2009) Vransko jezero na Cresu. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Plavšić, Goran (2009) Upravljanje vodama u parku prirode Lonjsko polje. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Plenča Mudrić, Marko (2009) Turizam Šibenika. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Prevolčić, Mirna (2009) Zaštićeni dijelovi prirode na području Varaždinske županije. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

R

Rajčić, Stjepan Tomislav (2009) Antopogrni utjecaj na preoblikovanje žala - primjer Medići - Mimice. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

S

Smukavić, Mirela (2009) Utjecaj apartheida na društvenu i gospodarsku preobrazbu Južnoafričke Republike. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

T

Tesla, Tomislav (2009) Mogućnosti razvoja i revitalizacije Žumberka. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Tkalčec, Neven (2009) Mogućnosti primjene LIDAR tehnologije u geografiji. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Tomac, Valentina (2009) Revitalizacija Gorskoga kotara kroz razvoj turizma. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Travarević, Elvedina (2009) Turističko-geografska obilježja Bretagne. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Turinski, Maja (2009) Obilježja i važnost poljoprivrede u Zapadnoj Africi. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Turkalj, Stjepan (2009) Iskorištavanje energije vjetra u EU i Hrvatskoj. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

V

Vlatković, Tea (2009) Utjecaj recentnih tendencija u promjeni klime na vinogradarstvo u daruvarskom kraju. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Č

Čanjevac, Irena (2009) Geoekološki aspekti izgradnje terena za golf u Hrvatskoj - primjer Istre. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Črep, Josip (2009) Utjecaj promjene granice na razvoj grada Čakovca. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Š

Šprem, Valentina (2009) Turistički i rekreativni potencijali Grada Našica. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Šulc, Ivan (2009) Suvremeni razvoj turizma u Africi - usporedba Egipta, Kenije, Tanzanije i Sejšela. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Šušnjara, Ante (2009) Demografska slika suvremene Rusije. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Ž

Žigić, Marija (2009) Razvoj željezničkog sustava u Indiji. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Žigovečki, Marko (2009) Bioraznolikost i zaštita prirode na području Pantanala. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

This list was generated on Thu Jan 24 00:33:19 2019 CET.