Browse by Publication Title

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Creators
Jump to: 1973 | 1974 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Number of items: 88.

1973

Paar, Vladimir (1973) Što se zbiva u atomskoj jezgri (I). Matematičko-fizički list, XXIV (2). pp. 49-52. ISSN 1332-1552

Paar, Vladimir (1973) Što se zbiva u atomskoj jezgri (II). Matematičko-fizički list, XXIV (3). pp. 99-105. ISSN 1332-1552

1974

Ogorelec, Zvonko (1974) Switching efekt. Matematičko-fizički list, 101 (2). pp. 63-66. ISSN 1332-1552

Tonejc, Antun (1974) Određivanje osnovnih fizikalnih konstanti u modernoj znanosti. Matematičko-fizički list, XXIV (4). pp. 145-150. ISSN 1332-1552

1977

Paar, Vladimir (1977) Laserska termonuklearna fuzija - novi izvor energije. Matematičko-fizički list, 113 (2). pp. 58-60. ISSN 1332-1552

1978

Ilakovac, Ksenofont (1978) Niskotemperaturna fizika: suprafluidni helij. Matematičko-fizički list, 116 (1). pp. 6-9. ISSN 1332-1552

1979

Tadić, Dubravko (1979) Ujedinjene teorije prirodnih sila. Matematičko-fizički list, 119 (4). pp. 134-137. ISSN 1332-1552

1980

Babić, Emil (1980) Staklasti metali-materijali budućnosti?. Matematičko-fizički list, 123 (4). pp. 137-141. ISSN 1332-1552

1981

Ogorelec, Zvonimir (1981) Materijali koje nazivamo poluvodičima. Matematičko-fizički list, 129 (2). pp. 53-57. ISSN 1332-1552

1982

Ogorelec, Zvonimir (1982) »Diskretne« poluvodičke komponente. Matematičko-fizički list, 130 (3). pp. 81-86. ISSN 1332-1552

Ogorelec, Zvonimir (1982) Poluvodički integrirani krugovi. Matematičko-fizički list, 131 (4). pp. 131-134. ISSN 1332-1552

1995

Klabučar, Dubravko (1995) Topološki solitoni i čestice (I) : Jednostavni mehanički model Siue-Gordonovog sistema i njegovi solitoni. Matematičko-fizički list, 182 (2). pp. 76-83. ISSN 1332-1552

1996

Klabučar, Dubravko (1996) Topološki solitoni i čestice (II) : Barioni kao solitonske konfiguracije mezonskih polja u nekim suvremenim teorijama jakih interakcija. Matematičko-fizički list, 183 (3). pp. 145-152. ISSN 1332-1552

1997

Ilakovac, Ksenofont (1997) In memoriam profesoru i akademiku Mladenu Paiću. Matematičko-fizički list, 190 (2). pp. 121-123. ISSN 1332-1552

Pećina, Planinka (1997) Jednostavna demonstracija Boyle-Mariotteovog zakona. Matematičko-fizički list, 188 (4). p. 228. ISSN 1332-1552

Pećina, Planinka (1997) Određivanje topline taljenja leda. Matematičko-fizički list, 189 (1). pp. 24-25. ISSN 1332-1552

Pećina, Planinka (1997) Pokusi s novčićima. Matematičko-fizički list, 190 (2). pp. 88-89. ISSN 1332-1552

1998

Milin, Matko (1998) Nuklearna astrofizika i radioaktivni snopovi. Matematičko-fizički list, 191 (3). pp. 159-160. ISSN 1332-1552

Ogorelec, Zvonimir (1998) Poluvodički integrirani sklopovi, minijaturizacija i rakovo oko : I. dio. Matematičko-fizički list, 190 (2). pp. 76-81. ISSN 1332-1552

1999

Planinić, Maja (1999) Mjerenje magnetske komponente "elektrosmoga". Matematičko-fizički list, 193 (1). pp. 22-24. ISSN 1332-1552

Planinić, Maja (1999) Mjerenje električne komponente "elektrosmoga". Matematičko-fizički list, 194 (2). pp. 90-91. ISSN 1332-1552

Planinić, Maja (1999) Velike fizičarke dvadesetog stoljeća. Matematičko-fizički list, 197 (1). pp. 52-54. ISSN 1332-1552

Rubčić, Antun and Baturić-Rubčić, Jasna (1999) Razdioba particija cijelog broja po broju sumanada. Matematičko-fizički list, 195 (3). pp. 144-151. ISSN 1332-1552

Sunko, Denis K. (1999) Necjelobrojni kvantni Hallov efekt i Nobelova nagrada za fiziku 1998. g.. Matematičko-fizički list, 195 (3). pp. 185-188. ISSN 1332-1552

2000

Pavlovski, Krešimir (2000) Ostatak supemove: maglica rakovica. Matematičko-fizički list, 201 (1). pp. 23-25. ISSN 1332-1552

Picek, Ivica (2000) U potrazi za konačnom teorijom - trijumf renormalizacije. Matematičko-fizički list, 198 (2). pp. 74-80. ISSN 1332-1552

2001

Barišić, Slaven (2001) Nobelova nagrada iz kemije za 2000. godinu. Matematičko-fizički list, 204 (4). pp. 255-258. ISSN 1332-1552

Pavlovski, Krešimir (2001) Rotacija Galaksije i Oortove konstante. Matematičko-fizički list, 202 (2). pp. 92-96. ISSN 1332-1552

Pavlovski, Krešimir (2001) Jata galaksija, virijalni teorem i nevidljiva tvar. Matematičko-fizički list, 203 (3). pp. 152-154. ISSN 1332-1552

Pavlovski, Krešimir (2001) Nastanak protozvijezda i Jeansova masa. Matematičko-fizički list, 204 (4). pp. 229-231. ISSN 1332-1552

Pavlovski, Krešimir (2001) Hubbleov zakon i širenje svemira. Matematičko-fizički list, 205 (1). pp. 27-30. ISSN 1332-1552

Veža, Damir (2001) Nobelova nagrada za fiziku za godinu 2000.. Matematičko-fizički list, 203 (3). pp. 178-182. ISSN 1332-1552

2002

Kumerički, Krešimir (2002) Gustoća i budućnost svemira. Matematičko-fizički list, 206 (2). pp. 100-102. ISSN 1332-1552

Pavlovski, Krešimir (2002) Usporavanje pulsara u maglici Rakovice. Matematičko-fizički list, 208 (4). pp. 262-264. ISSN 1332-1552

Rubčić, Antun and Baturić-Rubčić, Jasna (2002) Produkt dva pozitivna cijela broja. Matematičko-fizički list, 208 (4). pp. 241-246. ISSN 1332-1552

2003

Kumerički, Krešimir (2003) Nova mjerenja kozmičkog pozadinskog zračenja. Matematičko-fizički list, 212 (4). pp. 278-279. ISSN 1332-1552

Ogorelec, Zvonko (2003) Mjerenje (među)površinske napetosti : novi oblik stare empirijske funkcije. Matematičko-fizički list, 213 (1). pp. 37-40. ISSN 1332-1552

Pajić, Damir (2003) Spintronika - nanomagnet kao flauta. Matematičko-fizički list, 214 (2). pp. 115-152. ISSN 1332-1552

Pavlovski, Krešimir (2003) Milijun zvijezda. Matematičko-fizički list, 210 (2). pp. 94-96. ISSN 1332-1552

Pavlovski, Krešimir (2003) Riccardo Giacconi : pionir rendgenske astronomije. Matematičko-fizički list, 211 (3). pp. 181-185. ISSN 1332-1552

Picek, Ivica (2003) Neutrinski sindrom "podvojene osobnosti" i Nobelova nagrada za fiziku neutrina. Matematičko-fizički list, 211 (3). pp. 176-185. ISSN 1332-1552

Tamajo, Ettore (2003) Opći oblik III. Keplerovog zakona. Matematičko-fizički list, 211 (3). pp. 186-190. ISSN 1332-1552

Šunjić, Marijan (2003) Vladimir Šips : 1928. - 2003.. Matematičko-fizički list, 214 (2). pp. 153-154. ISSN 1332-1552

2004

Barišić, Slaven (2004) Supravodljivost i suprafluidnost - uz Nobelovu nagradu za fiziku 2003. g.. Matematičko-fizički list, 215 (3). pp. 162-169. ISSN 1332-1552

Milin, Matko (2004) Mars u opoziciji. Matematičko-fizički list, 214 (2). pp. 112-114. ISSN 1332-1552

Milin, Matko (2004) Nuklearno gorenje vodika u ranom Svemiru, u zvijezdama i na Zemlji. Matematičko-fizički list, 215 (3). pp. 201-204. ISSN 1332-1552

2005

Klabučar, Dubravko (2005) Fotonska hipoteza – najrevolucionarniji Einsteinov rad 1905. godine. Matematičko-fizički list, 221 (1). pp. 2-10. ISSN 1332-1552

Paar, Vladimir (2005) Tesla i fizika. Matematičko-fizički list, 224 (4). pp. 210-213. ISSN 1332-1552

Paar, Vladimir (2005) Einstein i relativnost. Matematičko-fizički list, 220 (4). pp. 194-198. ISSN 1332-1552

Pavlovski, Krešimir (2005) Cefeide i Baade-Wesselinkova metoda. Matematičko-fizički list, 219 (3). pp. 155-157. ISSN 1332-1552

Picek, Ivica (2005) Asimptotska sloboda; neobični paramagnetizam vakuuma i Nobelova nagrada za teoriju jake sile. Matematičko-fizički list, 218 (2). pp. 91-95. ISSN 1332-1552

Planinić, Maja (2005) Kako nastaje uzgon. Matematičko-fizički list, 223 (3). p. 177. ISSN 1332-1552

Tamajo, Ettore (2005) Porijeklo magnetskog polja kod kemijski neobičnih zvijezda. Matematičko-fizički list, 223 (3). pp. 178-181. ISSN 1332-1552

Uroić, Milivoj (2005) Optika iz Fermatove perspektive. Matematičko-fizički list, 222 (2). pp. 99-103. ISSN 1332-1552

2006

Milin, Matko (2006) Navigacijska astronomija. Matematičko-fizički list, 226 (2). pp. 115-118. ISSN 1332-1552

Picek, Ivica (2006) Nobelova nagrada za otkriće prirode pozadinskog zračenja putem satelita COBE. Matematičko-fizički list, 226 (2). pp. 104-109. ISSN 1332-1552

Vukelja, Tihomir (2006) Physics as a philosophical problem. Matematičko-fizički list, 222 (2). pp. 92-98. ISSN 1332-1552

2007

Buljan, Hrvoje (2007) Valovi samotnjaci. Matematičko-fizički list, 232 (4). pp. 235-240. ISSN 1332-1552

Ivanjek, Lana (2007) Jednostavni pokusi koji demonstriraju tlak zraka. Matematičko-fizički list, 228 (4). p. 254. ISSN 1332-1552

Milin, Matko (2007) Mira – čudesna zvijezda. Matematičko-fizički list, 229 (1). pp. 31-32. ISSN 1332-1552

Tamajo, Ettore (2007) Dvojne zvijezde kao izvori znanja. Matematičko-fizički list, 232 (4). pp. 241-243. ISSN 1332-1552

2008

Ivanjek, Lana (2008) Možemo li vidjeti iza ugla?. Matematičko-fizički list, 233 (1). p. 29. ISSN 1332-1552

Pavlovski, Krešimir (2008) Baština Galilejevog “Zvjezdanog glasnika”. Matematičko-fizički list, 235 (3). pp. 181-187. ISSN 1332-1552

Pavlovski, Krešimir (2008) Lice i naličje galaksija. Matematičko-fizički list, 236 (4). pp. 248-251. ISSN 1332-1552

Picek, Ivica (2008) Narušene simetrije : Nobelova nagrada za fiziku 2008. g.. Matematičko-fizički list, 235 (3). pp. 208-212. ISSN 1332-1552

2009

Milin, Matko (2009) Sinteza elemenata u svemiru. Matematičko-fizički list, 238 (2). pp. 102-105. ISSN 1332-1552

Milin, Matko (2009) Jednostavan model Sunca. Matematičko-fizički list, 240 (4). pp. 252-254. ISSN 1332-1552

2010

Kolbas, Vladimir (2010) Određivanje zastupljenosti kemijskih elemenata u zvijezdama. Matematičko-fizički list, 242 (2). pp. 103-109. ISSN 1332-1552

2011

Paar, Nils (2011) Nuklearni procesi u evoluciji supernove. Matematičko-fizički list, 245 (1). pp. 32-38. ISSN 1332-1552

Pavlovski, Krešimir (2011) Promjena kozmološke paradigme: ubrzani Svemir. Matematičko-fizički list, 246 (2). pp. 93-102. ISSN 1332-1552

Popović, Stanko and Mihaljević, Milica (2011) O nazivima u fizici. Matematičko-fizički list, 245 (1). pp. 3-8. ISSN 1332-1552

2012

Žugec, Petar (2012) Kočenje motociklom. Matematičko-fizički list, 249 (1). pp. 6-12. ISSN 1332-1552

2013

Bilalbegović, Goranka (2013) Molekule, kristali i amorfni materijali u Svemiru. Matematičko-fizički list, 253 (1). pp. 44-48. ISSN 1332-1552

Kumerički, Krešimir (2013) Najnovija mjerenja kozmičkog pozadinskog zračenja. Matematičko-fizički list, 252 (4). pp. 250-255. ISSN 1332-1552

Poljak, Nikola (2013) Antimaterija – otkriće dosad najteže antimaterijske jezgre (^4_2 He) na STAR detektoru. Matematičko-fizički list, 255 (3). pp. 147-151. ISSN 1332-1552

Popović, Stanko and Mihaljević, Milica and Tonejc, Antun and Veža, Damir (2013) Projekt STRUNA fizika nije završen. Matematičko-fizički list, 252 (4). pp. 239-249. ISSN 1332-1552

Žugec, Petar (2013) Pokisnuće. Matematičko-fizički list, 251 (3). pp. 147-148. ISSN 1332-1552

2014

Popović, Stanko (2014) Nikola Tesla, znanstvenik i izumitelj - otkriće X-zraka. Matematičko-fizički list, 256 (4). pp. 241-250. ISSN 1332-1552

Žugec, Petar (2014) Domena kompozicije funkcija. Matematičko-fizički list, 258 (2). pp. 96-101. ISSN 1332-1552

2015

Martinjak, Ivica (2015) Poopćenja Cassinijevog identiteta. Matematičko-fizički list, 262 (2). pp. 83-87. ISSN 1332-1552

Martinjak, Ivica (2015) Eulerov pentagonalni teorem. Matematičko-fizički list, 262 (2). pp. 243-249. ISSN 1332-1552

Poljak, Nikola (2015) Par zanimljivih crtica o pomrčini Sunca. Zašto prosječna osoba nije primijetila pomrčinu?. Matematičko-fizički list, 260 (4). pp. 256-259. ISSN 1332-1552

Žugec, Petar (2015) 270 km/h. Matematičko-fizički list, 262 (2). pp. 104-108. ISSN 1332-1552

Žugec, Petar and Klajn, Bruno (2015) Malo relativistike. Matematičko-fizički list, 259 (3). pp. 180-190. ISSN 1332-1552

2016

Poljak, Nikola (2016) Što drži antijezgre na okupu? Istraživanje sila između antiprotona na STAR detektoru. Matematičko-fizički list, 263 (3). pp. 147-150. ISSN 1332-1552

2017

Batistić, Ivo (2017) Topološka stanja i topološki prijelazi. Matematičko-fizički list, 267 (3). pp. 176-184. ISSN 1332-1552

Žugec, Petar (2017) Trajanje dana. Matematičko-fizički list, 269 (1). pp. 29-35. ISSN 1332-1552

Žugec, Petar and Milin, Matko (2017) Kinematika dvočestičnih reakcija. Matematičko-fizički list, 267 (3). pp. 185-193. ISSN 1332-1552

This list was generated on Thu Jun 21 00:47:00 2018 CEST.