Browse by Type

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 12.

Milpak, Darko (2007) Elektrostatski planarni emiter audio signala. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Kralj, Vedran (2007) Kontrola kaosa u logističkoj mapi. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Petrić, Ana-Marija (2007) Sadržaj studija fizike na zagrebačkom Mudroslovnom fakultetu krajem 19. stoljeća: Analiza na temelju korištenih udžbenika. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Meljanac, Daniel (2007) Dinamika jednodimenzionalnog bozonskog plina u potencijalnoj jami. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Rutar, Ana (2007) Uloga brzih testova u nastavnom procesu. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Listeš, Ana (2007) Klasično fizična predodžba čvrstog tijela. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Matoničkin, Goran (2007) Elektromagnetski valovi u nastavi fizike. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Tuk, Krešimir (2007) Izrada interaktivne animacije u Javi za simuliranje gibanja tijela u sustavima koji se vrte. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Maduna, Goran (2007) Nikola Tesla. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Lelas, Karlo (2007) Distribucija jednočestičnog impulsa za neka pobuđenja Tonks-Girardeau plina. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Franić, Leo (2007) Elektromagnetna indukcija u nastavi fizike. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Šegota, Igor (2007) Loschmidtova jeka jako-međudjelujućeg jednodimenzionalnog bozonskog plina. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

This list was generated on Thu Nov 21 00:44:27 2019 CET.