Browse by Type

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 366.

Bračika, Tihomir (2013) Upotreba Fourierove analize u obradi slike visoko - razlučive transmisijske mikroskopije. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Đukić, Boni (2013) Računalna simulacija kao pomoć u razumijevanju atomskih spektara. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Vale, Deni (2013) Istraživanje tokova neutrina sa supernove i neutrinskih svojstava na temelju neutrino-jezgra reakcija. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Radić, Aleksandra (2013) Fraktalna analiza u kršu. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Valjak, Ivana (2013) Magnetska svojstva optimalno dopiranog YBa2Cu3O6+X monokristala. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Tutiš, Tea (2013) Monopolna pobuđenja deformiranih superfluidnih atomskih jezgri. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Gradiški, Nina (2013) Python: e-učenje i simulacije u nastavi fizike. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Palijan, Jurica (2013) Transmisija i refleksija svjetlosti na jednodimenzionalnom fotoničkom kristalu. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Popara, Nato (2013) Nuklearne reakcije u evoluciji supernove. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Ivanjek, Vid (2013) Prostorna ovisnost magnetskog polja u magneto-optičkoj klopki. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Raketić, Aleksandra (2013) Comptonovo raspršenje na pozitroniju. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Damjanović, Tomislav (2013) Pseudomagnetska polja za fotone. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Plavčić, Filip (2013) Modeliranje i dinamika osnovnih fizičko-kemijskih parametara Rogozničkog jezera pomoću generalnih turbulentnih modela (GOTM). Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Novački, Maja (2013) Brownovo gibanje. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Brdar, Vedran (2013) Mase neutrina i egzotične čestice u eri LHC-a. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Klarić, Juraj (2013) Kritična točka u faznom dijagramu Nambu-Jona-Lasinio modela. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Bednjanec, Ivan (2013) Fizikalni procesi u špiljama. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Prcela, Iva (2013) Fotomultiplikator. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Dundović, Andrej (2013) Dekoherencija i problem mjerenja u kvantnoj mehanici. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Kosanović, Damir (2013) Primjena aproksimacije dinamičkog srednjeg polja na Hubbardov model. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Pavlović, Petar (2013) Gravitacija tipa f(R) i primjena u kozmologiji. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Prgić, Kristina (2013) Demonstracijski pokusi u fizici : rezonancija u električnim krugovima. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Blašković, Milan (2013) Stohastički procesi u primijenjenoj fizici. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Kos, Domagoj (2013) Spektroskopska analiza laserski proizvedenih sudarnih plazmi. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Grubišić Čabo, Antonija (2013) Magnetska anizotropija sustava sa spinskim tetramerima CuSeO3. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Dubček, Tena (2013) Sintetička Lorentzova sila za neutralne atome. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Novalić, Maja (2013) Proračun vodljivosti anizotropnih materijala. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Ferenčić, Kristina (2013) Koincidentno opažanje Comptonovog raspršenja. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Žeško, Matija (2013) Impulsne korelacije hadrona u visokoenergijskim Pb-Pb sudarima na LHC sudarivaču. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Marković, Ivan (2013) Ultrazvuk i njegove primjene. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Gmajner, Petra (2013) ASE korisničko sučelje za modeliranje kristala i nanostruktura. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Radanović, Katarina (2013) Toplovodna cijev ("heat pipe") - princip rada i primjene. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Sović, Lea (2013) Integrirani PIXE-XRF spektrometar za mjerenja u zraku. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Žutić, Igor (2013) Magnetic bipolarons in quantum dots : from spin corral to Wigner molecules. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Hrženjak, Matija (2013) Fazni prijelazi u kompleksnim mrežama. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Karlica, Mile (2013) Relativističke jednadžbe hidrostatičke ravnoteže neutronskih zvijezda. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Vedriš, Vedran (2013) Računalna vizualizacija strukture protona. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Roško, Jerko (2013) Istraživanje priprave samouređenih Ge/Si i Si/Ge jezgra/ljuska nanočestica. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Bajzek, Irena (2013) Zakoni geometrijske optike. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Janči, Hrvoje (2013) Sakupljanje i obrada podataka kod jednostavnog detektorskog sustava za mjerenje života kozmičkih miona. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Kaponja, Jurica (2013) Mjerenje pokreta očiju u istraživanju strategija u rješavanju jednostavnih jednadžbi. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Marinović, Ivan (2013) Kvantitativna fazna analiza pomoću rendgenske difrakcije u polikristalu. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Šumić, Danijela (2013) Demonstracijski pokusi u nastavi fizike: fizikalna optika. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Novko, Dino (2013) Elektronska pobuđenja u dvoslojnom grafenu. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Lončarić, Ivor (2013) Elektronska i kristalna struktura grafena na površini srebra Ag(111). Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Jedovnicki, Ivan (2013) Utjecaj spinskih fluktuacija na antiferomagnetsko uređenje u 2d Hubbardovom modelu. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Kosanović, Roman (2013) Magnetoencefalografska istraživanja topologije i dinamike kortikalnih mreža evociranih vidnom percepcijom. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Prelogović, Marcel (2013) Mjerna nesigurnost TL dozimetrijskog sustava za osobnu dozimetriju. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

unspecified (2013) Igre u knjižnici. Master's thesis, unspecified.

Novak, Mladen (2013) Stvaranje molekula vodika na površinama kozmičke prašine. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Rumenović, Robert (2013) Primjer numeričkog rješavanja parcijalnih diferencijalnih jednadžbi. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Andrašević, Aneta (2013) Istraživanje studentskog razumijevanja grafova. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Lukić, Mladen (2013) Ekstrakcija energije iz rotirajućih crnih rupa. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Borković, Damir (2013) Jednadžbe stanja kozmičkih fluida i asimptotsko širenje svemira. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Kuna, Lea (2013) Istraživanje subatomske strukture tvari raspršenjem čestica. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Krčelić, Hrvojka (2013) Bozonske zvijezde i konformna simetrija. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Pikutić, Danijel (2013) Paradigma membrane u fizici crnih rupa. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Gašparić, Marija (2013) Određivanje praga perkolacije i starenje filmova s metalnim otočićima. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Perković, Amalija (2013) Nelinearna dinamika otkucaja srca. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Vekić, Vedran (2013) Efektivne magnetske sile na ultrahladne atome i dinamika atomskog oblaka pod njihovim utjecajem. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Vučinić, Vanja (2013) Magnetski naboj. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Antić, Sofija (2013) Kvantni fazni prijelazi u atomskim jezgrama. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Baltić, Romana (2013) Strukturna i optička svojstva mikrostrukturiranog silicija presvučenog nanočesticama srebra. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Jurišić, Ernest (2013) Utjecaj magnetskih nanočestica Fe_3O_4 oklopljenih dekstrinom na supravodljivost MgB_2. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Kralj, Nenad (2013) Monopolna pobuđenja deformiranih jezgara. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Horvat, Andreja (2013) Kolektivna pobuđenja u jezgrama izvan doline stabilnosti. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Prša, Silvija (2013) Radioaktivni raspadi u nuklearnoj medicini. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Physics.

Vaniček, Vlatka (2013) Pleistocene deposits in Croatian part of Adriatic subsea. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Geology.

Livun, Ana (2013) Cell-stroma interacting genes in patients with primary myelofibrosis. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Maravić, Ana (2013) Mechanisms of antibiotic resistance in Gram-negative bacteria from coastal area of the Kaštela Bay. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Juranić, Martina (2013) MATH-BTB proteins in plants and their role in the regulation of asymmetric cell division during gametophyte development in maize (Zea mays L.. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Marić Brozić, Jasmina (2013) Impact of immune system on presence of circulating melanoma cells . Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Jurina Tokić, Irena (2013) Sedimentological and geochemical characteristics of the Neretva river delta . Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Geology.

Pučić Baković, Maja (2013) Variability and heritability of immunoglobulin G glycosylation . Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Kipson, Silvija (2013) Ecology of gorgonian dominated communities in the eastern Adriatic sea . Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Stevanović, Siniša (2013) Morphometry of larynkx and proton pump (H+/K+ -ATPASE expression in human larynks. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Vladušić, Tomislav (2013) Structural alterations of selected genes in human testicular germ cell tumours. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Puhr, Kristian (2013) The applicability of various seabed classification systems in mapping spatial distribution of the seagrass Posidonia oceanica (L.) Delile. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Geology.

Vučić, Marinko (2013) Immunohistochemical expression of E-cadherin, N-cadherin and beta-catenin in oncocytoma, chromophobe and clear cell renal carcinoma. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Cvjetan, Svjetlana (2013) Radiation-induced chromosomal rearrangements in dead Deinococcus radiodurans cells: the role of insertion sequences and RecA protein. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Kleiner, Iva (2013) Differential and Cytochemical Analysis of Blood Cells in Green Frogs (Pelophylax ridibundus, Pallas, 1771). Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Zrnčić, Vida (2013) Ectoprasites on bats. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Gjukić, Damjan (2013) Critical awareness of chemistry teachers towards various chemical and professional claims and problems. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Krnjak, Vinko (2013) Assessment of environmental impact accumulation Presečno in district of Visoko. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Koller, Katarina (2013) Distribution and conservation of Proteus anguinus Laurenti, 1768 in Croatia. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Martinović, Maja (2013) Temporal and spatial variation in gonadal output of the red gorgonian Paramuricea clavata (Risso, 1826) populations in the Eastern Adriatic Sea. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Mataković, Maja (2013) Effectivity of chrysin in the supression of psoriatic lesion on mouse skin irritated with di-n-propyl disulfide (PPD). Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Ciceran, Martina (2013) Fauna of Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson meadows in the Ribnjak bay (Medulin area, Istria). Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Petrić, Morana (2013) Spatial variability in fecundity of the red gorgonian Paramuricea clavata (Risso, 1826) in the Eastern Adriatic Sea. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Šilić, Jasmina (2013) Atarch as as indicator of microtuberization in the potato (Solanum tuberosum L.). Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Kalinski, Vladimir (2013) Assessment of climate change until the end of the twenty-first century with special emphasis on the Croatian coast and tourism - impacts, vulnerability and adaptations. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Geology.

Boršić, Igor (2013) Phylogeography of Centaurea (Compositae) in the circum-Adriatic region . Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Greguraš, Danijela (2013) Genetic diversity and population structure of dalmatian sage (Salvia officinalis L.). Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Šola, Ivana (2013) Molecular mechanisms of transport and biological functions of phenolic derivatives in Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Jelić, Dušan (2013) Viperidae of Croatia and neighbouring areas, with special emphasis on Vipera ursinii Bonaparte 1835 (Squamata, Viperidae) – distribution, ecology, genetic variability and conservation. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Marčić, Zoran (2013) Taxonomic, biological and ecological characteristics of the genus Telestes Bonaparte 1837 (Actinopterygii)in the area of Velika Kapela and Mala Kapela mountains. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Matić, Igor (2013) The role of neuropeptide Y (NPY) in the osteogenic differentiation. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Stanković, Igor (2013) Phytoplankton as indicator of ecological status of large lowland rivers in Croatia. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Ježić, Marin (2013) Chestnut blight fungus (Cryphonectria parasitica Murrill Barr) ; diversity and impact on sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) populations. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Barešić, Ana (2013) Genetic structure of Romani populations in Croatia: analysis of the X chromosome. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Martinuš, Maja (2013) Discontinuity surfaces recorded in lower jurassic carbonates of Gorski kotar, Lika and Velebit Mt.. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Geology.

Belančić, Anita (2013) Leaf litter decomposition on tufa barriers. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Hrustić, Enis (2013) Alkaline phosphatase activity in south Adriatic Sea. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Geology.

Lukić, Anita (2013) Alarmin network and total gene expression in juvenile systemic lupus erythematosus. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Josipović, Pavle (2013) Role of Gata4/6 transcription factors in differentiation of human embryonic stem cells in vitro. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Bosak, Sunčica (2013) Taxonomy and ecology of the planktonic diatom family Chaetocerotaceae (Bacillariophyta) from the Adriatic Sea. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Geology.

Marček, Tihana (2013) Effect of salt stress on potato virus Y-resistant dihaploid lines of tobacco (Nicotiana tabacum l.). Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Markotić, Ivana (2013) Biological and ecological characteristics of mostar minnow, Phoxinellus pseudalepidotus Bogutskaya & Zupančič, 2003 (Teleostei: Cyprinidae) from Mostarsko blato, Bosnia and Herzegovina. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Kočić, Aleksandra (2013) Influence of habitat conditions on macrophyte growth dynamics in croatian lowland watercourses. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Bogović, Marko (2013) Cell-death factors expression in neuroblastoma. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Projić, Petar (2013) The development of methods for DNA microsatellites analysis and their applicationfor bovine identification. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Pezer, Marija (2013) Immunoglobulin glycosylation in atopic children. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Škunca, Željka (2013) Genetic, immunohistochemical and morphological features of subgroups in diffuse large B-cell lymphoma. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Blažević, Sofia Ana (2013) The effects of perinatal treatment with serotonin synthesis precursor or serotonin degradation inhibitor on the serotonin homeostasis in adult rats. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Temunović, Martina (2013) Factors on genetic variation of Fraxinus angustifolia Vahl (Oleaceae) . Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Brkljačić, Jelena (2013) Effect of heparin on osteoinductive activity of bone morphogenetic protein 6 (BMP6). Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Mareković, Sara (2013) Carbonized plant remains from the Late Bronze Age site Kalnik-Igrišče. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Zajc Petranović, Matea (2013) The role of polymorphisms in candidate genes for cardiovascular diseases in longevity: anthropological approach. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Skenderović, Anamarija (2013) Application of proteomics analysis in the identification of prostate carcinoma biomarkers. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Ivanić, Kasandra-Zorica (2013) Innovation management in bionics. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Glogoški, Marko (2013) Total phenolic and flavonoid contents of in vitro cultured Stevia rebaudiana (Bert). Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Andrić, Matija (2013) Water beetle assemblages (Insecta, Coleoptera) of Odransko polje. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Penezić, Matija (2013) Geochemical characteristics of phosphogypsum from industrial waste landfill of fertilizer facory Petrokemija Kutina. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Polović, Mirjana (2013) MBD1 mediated enrichment of methylated DNA from cell lines deficient in S-adenosylhomocysteine hydrolase (AHCY). Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Colnar, Andreja (2013) The role of microfauna in organic load reduction in activated sludge treatment. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Mavrović, Martina (2013) Expression pattern of neurocan in fetal human neostriatum. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Špelić, Ivan (2013) Comparative analysis of morphometric characteristics of noble crayfish (Astacus astacus) and narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus). Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Katanović, Ivan (2013) Seasonal comparison of diet of the Martino's vole (Dinaromys bogdanovi Martino, 1922) in captivity. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Kovačević, Jelena (2013) Generation of Arabidopsis thaliana (Heynh.) plants containing the TROL protein labeled with HA and FLAG protein markers. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Kajtezović, Najla (2013) Biodiversity and morphological variability of testate amoebae of Đon močvar bog. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Domitrović, Lidija (2013) The effect of simultaneous treatment with ochratoxin A and citrinin on oxidative stress in experimental animals. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Kovačević, Lucija (2013) Cloning and expression of the gene encoding putative DEAD box helicase from Streptomyces coelicolor in homologous and heterologous host. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Maltar, Janja (2013) Content of phenolic compounds in the leaves of seagrass Posidonia oceanica (L.) Delile at different depths in Zaglav bay, Dugi otok. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Matejčić, Marija (2013) Phylogeny-Ontogeny Correlation in Model Plant Organisms Based on the Transcriptome Age Indeks. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Čorić, Marta (2013) Biochemical characterization of At4g01150 gene product of Arabidopsis thaliana. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Kljaić, Jelena (2013) Sunlight disinfection of drinking water. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Krznar, Petra (2013) Expression profiling and phylogeny of MATE (Multidrug and toxin extrusion) proteins in zebrafish, Danio rerio (Hamilton, 1822). Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Babić, Petra (2013) Gonadal cycle of mussel Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) in the dam reservoir Dubrava. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Ponoš, Josipa (2013) Analysis of VEGF polymorphisms in sporadic colon cancer. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Franić, Iva (2013) Alien phytophagous insect species on woody plants in park Maksimir. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Akrap, Ivana (2013) Study of satellite DNA-mediated gene regulation in red flour beetle Tribolium castaneum (Herbst, 1797). Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Sviličić, Maja (2013) Vegetation change analyses in Telašćica and Vransko jezero Nature Parks. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Klajn, Vedrana (2013) Assessment of environmental impact of the overhang dams on the reservoir Ponikve (the island of Krk). Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Bečić, Jelena (2013) Growth speed and home range of house gecko (Hemidactylus turcicus L.). Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Vlajčić, Mila (2013) Reproductive traits and early development of Salmo obtusirostris (Haeckel 1852.) in river Vrljika. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Matišić, Mirta (2013) Osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells by adenovirus mediated BMP-2 gene transfer. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Nenadović, Tina (2013) Development of periphytic diatoms on artificial substrates in the sea. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Rezo, Martina (2013) Qualitative and quantitative analysis of the diet of the martino´s snow vole (Dinaromys bogdanovi Martino, 1922) in captivity. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Baričević, Lana (2013) Diversity and biological characteristics of coprophilous arthropods (Arthropoda) on mt. Biokovo. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Hajdinjak, Mateja (2013) Analysis of kinship and detection of Kenny – Caffey syndrome in skeletons recovered from medieval grave in Dubrovnik area. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Marinković, Mija (2013) The role of mitochondrial protein Nix dimerisation in mitophagy activation. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Bobinec, Adriana (2013) Change of the 11q23/mll locus in patients with acute myeloid leukemia. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Goričan, Marta (2013) Bat activity in different Zagreb habitats. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Raspor, Majda (2013) Breeding characteristics of tree sparrow (Passer montanus L.) in Hrvatsko Zagorje . Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Hanžić , Nikolina (2013) Synthesis and application of gold nanoparticles to MDA-MB-231 breast cancer cells . Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Križnik, Bojana (2013) Anti-cancer activity of two novel palladium (II) complexes on human leukemia cell lines . Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Sukser, Viktorija (2013) The level of expression of transcription factor LEF-1 in glioblastomas. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Tancer, Lucija (2013) Quality of copper mine wastewater prior to and following purification. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Rožić, Sara (2013) Validation of SGM+ PCR amplification kit at low DNA concentration. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Petrić, Sara (2013) Association of leptin gene and leptin receptor polymorphisms with obesity in humans . Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Rabik, Karolina (2013) Effects of guanylin peptids on bradykinin signaling pathway in HEK293 cell culture. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Petrić, Tina (2013) Effect of water stress on physiological parameters of perennial ryegrass (Lolium perenne L.). Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Šiljeg, Ante (2013) Digital terrain model in the analysis of geomorphometrical parameters - the example of nature park Lake Vrana. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Milićević, Mirjana (2013) Geomorphological traces of the Pleistocene glaciation in the Čvrsnica massif and the Čabulja ridge (BIH). Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Brkić-Vejmelka, Jadranka (2013) The influence of tourism os sustainable development of Zadar islands. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Mutić, Petra (2013) Trend of gas consumption in the City of Zagreb. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Cerovski, Nevenka (2013) population of europe: Contemporary State and Processes. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Tkalčec, Neven (2013) Modelling the Territorial-Administrative Organisation of Republic of Croatia. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Biondić, Dragana (2013) Regional Development Concept of Našice Area. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Stašek, Srđan (2013) The Organization of Public Transportation in Rijeka. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Vojak, Irena (2013) Tourism Geographical Features of North Africa. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Stančec, Marko (2013) Bicycle Traffic in Spatial Planning - Example of Zagreb. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Jelačić, Tihana (2013) The impact of mining on the landscape in the area Mursko Središće. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Ištvanović, Marina (2013) Geographical Consequences of Building Dubrava Hydroelectric Power Plant. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Škuljević, Petra (2013) Mikroklimatološke i florističke značajke špilje Samograd kod Perušića. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Saftić, Vedran (2013) The Influence of Co-operatives on the Regional and local Development of the Sisak-Moslavina County. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Renje, Stjepan (2013) Krast Geomorphology of the Region Between Bosiljevo and Zdihovo. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Šabijan, Monika (2013) Rural Quality of Life - a Case Study: The Minicipality of Gornja Rijeka. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Višnić, Svjetlana (2013) Do Curriculum Changes Influence Students' Achievements?. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Arbanas, Branimir (2013) The Motivation of Elementary and High School Students to Participate in Geography Competition - Example of Gorski Kotar. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Horvat, Mateja (2013) Socioeconomic City Region of Varaždin. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Markušić, Matija (2013) Transformation of the Spatial Structure of the City District Donji Grad. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Turkalj, Stjepan (2013) GIS Analysisof Transformation of the Rural Urban Fringe of Velika Gorica. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Pavić, Silvija (2013) Geomorphological Features of Strahinčica. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Jenjić, Ivan (2013) Demographic Development of Town Sinj After 1991.. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Šušnjara, Ante (2013) Development Opportunities of the City of Sinj Inside Split Macroregion. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Borić, Igor (2013) Social-geographic transformation of Brinje region. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Tomaško, Monika (2013) Recreational and Leisure Zones in Functional-Spatial Structure of Zagreb. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Babić, Iva (2013) Contemporary Demographic of the Town of Krk. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Možnik, Dominik (2013) Analysis of the spatial distribution of primary schools in urban neighborhoods Trešnjevka- north and Trešnjevka-south. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Smuđ, Valerija (2013) Spatial Expansion of Sisak in 20th Century. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Peharec, Matea (2013) Characteristics of Urban System and Spatial Structure of Mayan Towns in Pre-Mercantilistic Period. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Špoljar, Martina (2013) City of Zlatar - Demographic Bases of Regional Development. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Peruško, Talita (2013) Waste Management System in the Istria County. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Bajs, Krešimir (2013) Development of Population of Coastal Croatia in Antique Period. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Martinjak, Jasmina (2013) Social and Economic Implications of the Transport System on the Population of the Zlatar Bistrica Municipality. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Škof, Mislav (2013) Development Possibilities of Vinkovci Region. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Okmaca, Ana (2013) Demographic Resources and Potentials and Quality of Life in Pula. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Vujaković, Ana (2013) Geomorphology of Krast Poljes - Example of Korenica Polje. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Lucić, Stjepan (2013) Western Slavonia from the Occupation Until the Liberation 1991.-1995. Historical and Geographical Analysis. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Olujić, Tea (2013) Congress Tourism in the Touristic Offer of Dubrovnik. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Maček, Martina (2013) Representation of Scientific Knowledge in Ethnology and Anthropology Within the Curriculum of Geography in Elementary and Secondary Schools in the Republic of Croatia. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Matanić, Maja (2013) Tourism in the Spatial Structure of the City of Zagreb. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Matijević, Martina (2013) Geomorphological Features of Valley of Kamačnik Next to Vrbovsko. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Duraković, Maja (2013) Rural Tourism of Vojvodina. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Šumanovac, Jelena (2013) Danube-Sava Canal. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Tesla, Tomislav (2013) Geomorphological Database of the Republic of Croatia - Fluvial and Fluviodenudational Relief. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Plantak, Mladen (2013) Digital Touristic Atlas of Bjelovar-Bilogora County. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Lončar, Goran (2013) Floods and Floods Impact in Croatian Part of Sava River Basin. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Kušić, Tamara (2013) Impacts of Tourism on Changes in the Spatial Structure of Dubrovnik. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Tekić, Ivan (2013) Spatial Changes Caused by the Reforestation with Aleppo Pine in Broader Area of Šibenik. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Pejić, Nedeljka (2013) Geomorphological Features of the Ogulin-Plaški Depression. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Sinković, Doris (2013) Geopolitical Importance of Fossil Fuels. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Višnić, Svjetlana (2013) Hydrographic Features of River Dobra After Construction of Lešće Hydro Plant - GIS Analysis. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Staničić, Branko (2013) Traces of Pleistocene Glaciation on the Šator Mt.. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Pljukavac, Tihana (2013) Historical-Geographical Development of Vrbovec. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Kamenečki, Ksenija (2013) Suburbanization of Zagrebs Ring - the Case of Brdovec Minicipality. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Martinčić, Ivan (2013) Geomorphological Features of Valley of Kupa from Severin to Ozalj. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Marinković, Veni (2013) Contemporary Geostrategic Modeling Development of Dalmatian Islands. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Košak, Marko (2013) Agrotourism in Littoral Croatia. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Tvrdojević, Jasmina (2013) Demographic Development of the Brodsko-Posavska County. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Sapač, Massimo (2013) Models and Concepts in the Contemporary Regional and Demographic Development of Istria. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Drvar, Zvonimir (2013) Inheritance of Portugese Colonialism in Africa. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Bakoš, Ivan (2013) The Central Places of Vukovarsko-Srijemska County. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Matejčić, Maja (2013) Paris - from Celtic Village to Global City. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Kliček, Slaven (2013) The Changing Roles of Actors in Spatial Planning in the Transition Conditions on the Example of the City Zagreb. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Bečić, Dino (2013) GIS Modelling: Example of Old Town in Dubrovnik. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Kurevija, Hrvoje (2013) Relationship of Military Force in BIH - Spatial Implicatio of the Constitution. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Dulić, Jelena (2013) Croats of Vojvodina - Demographic Reality. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Komljenović, Katarina (2013) The Stagnation of Development of the Šibenik Region. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Pintarić, Robert (2013) Differences in the Quality of Life of Ethnic Groups in South Africa. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Blažević, Goran (2013) Demografski razvoj Grada Zagreba nakon 1991. godine. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Kamenčić, Kristina (2013) Izrada detaljnog digitalnog modela reljefa Nacionalnog parka Risnjak. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Tomić, Nikola (2013) Gospodarski razvoj Banovine nakon Drugog svjetskog rata. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Brozović, Marijan (2013) Historijskogeografski razvoj Gospića. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Cvitkušić, Matko (2013) Regionalizacija industrije u makroregionalnim centrima Hrvatske. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Boroša, Marija (2013) Utjecaji proizvodnje duhana u Virovitičko-podravskoj županiji - primjer Nove Šarovke. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Jogun, Tomislav (2013) Širenje nasada vinove loze u vinogorju Kutjevo u razdoblju 2000.-2012.. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Krušelj, Darija (2013) Značenje obrtništva za razvoj Općine Donja Dubrava. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Čulina, Nikola (2013) Problemi u razvoju splitske urbane regije. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Višković, Ivana (2013) Utjecaj turizma na preobrazbu Rapca. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Orešić, Oliver (2013) Geografske posebnosti i suvremeni razvoj općine Kalinovac. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Kranjec, Lovro (2013) Struktura i prostorni razmještaj industrije u Zagrebu. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Golubović, Zoran (2013) Vojna industrija Republike Hrvatske. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Kevo, Antonio (2013) Gospodarski razvoj Vukovarsko-srijemske županije. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Viculin, Nikola (2013) Utjecaj industrije na gospodarstvo Cetinske krajine. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Fijačko, Petar (2013) Depopulacija ruralne periferije Koprivničko-križevačke županije na primjeru općine Legrad. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Rinkovec, Monika (2013) Regionalni identitet na primjeru regije Hrvatsko zagorje. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Stantić, Marinko (2013) Hrvati na sjeveru Bačke: migracije, naselja i demografska obilježja. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Deriš, Filip (2013) Usporedba geografskih faktora razvoja luka Rijeke i Kopra. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Krpan, Lucija (2013) Historijsko-geografski razvoj Zagreba s posebnim osvrtom na područje gradske četvrti Podsljeme. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Brezni, Joana (2013) Urbani sistem Kanade. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Marković, Jelena (2013) Speleološki objekti NP Plitvička jezera. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Ćosić, Jaka (2013) Razvoj grada Novske nakon 1991. godine. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Kozić, Kristina (2013) Posljedice deforestacije na Madagaskaru. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Jadrešin, Andrea (2013) Turistički razvoj Biograda na Moru. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Lončar, Nikola (2013) Utjecaj sporta na formiranje regionalnog identiteta. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Lacković, Petra (2013) Turistički potencijali Varaždinske županije i njihova valorizacija. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Fusić, Ivan (2013) Stambeni i ekološki problemi u urbanom razvoj Dhake. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Barbić, Robi (2013) Pulska urbana regija. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Finci, Davor (2013) Nafta u delti Nigera. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Rađa, Duje (2013) Ekonomski i politički značaj BRICS zemalja. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Rogina, Domagoj (2013) Turistički smještajni kapaciteti gradskih četvrti Donja dubrava, Gornja Dubrava i Sesvete. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Lučev, Lovro (2013) Historijsko-geografski razvoj otoka Zlarina. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Erdelić, Marko (2013) Socioekonomski aspekti ujedinjenja Njemačke. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Sever, Ivan (2013) Urbanogeografski razvoj Londona. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Klobučar, Antonio (2013) Socio-geografska obilježja gradskih regija u Hrvatskoj. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Butorac, Valerija (2013) Depopulacija Ličkog Gornjeg Pounja s posebnim osvrtom na naselje Osredci. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Dukić, Larisa (2013) Dnevni okoliš zagrebačkih beskućnika. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Maras, Sara (2013) Vodoopskrba riječkog područja. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Mahmić, Klara (2013) Od farme do stola - gotovo nestala umjetnost sazrijevanja govedine u Grvatskoj. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Šafran, Anja (2013) Regionalne razlike u stupnju urbanizacije u slabije razvijenim zemljama. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Drviš, Mirta (2013) Razvoj urbanog sistema njemačke nakon 1945. godine. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Zeljko, Marija (2013) Web geografija u predodžbi i spoznaji prostora - primjer grada Zaprešića. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Ribić, Ana (2013) Sesonal dynamics of plankton Crustaceans in the Butoniga reservoir. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Sumpor, Danijel (2013) Genetic analysis of recC73 suppressor mutation mutant in Escherichia coli. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Sašilo, Kristijan (2013) The role of chrysin on the histomorphometrical characteristics of osteoporosis caused by retinoic acid in rats. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Hlavati, Dina (2013) Diversity of dung and carrion beetles on mediterranean grasslands. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Pušić, Ivana (2013) The impact of hydroelectric power plant Lešće on macroinvrtebrate communities of downstream reaches of the Dobra River. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Mamić, Manuela (2013) Breeding characteristic of starling (Sturnus vulgaris L.) in Hrvatsko zagorje. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Rimac, Marina (2013) HLA microsatellites polymorphism among recipient-donor pairs in hematopoietic stem cell transplantation. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Lisjak, Damir (2013) Genotoxic effects of gold and silver nanoparticles on earthworm Eisenia fetida (Savigny, 1826). Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Odeh, Dyana (2013) Evaluation of anti-inflammatory and antioxidant effect of quercetin in animal model of psoriasis. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Jurić, Magdalena (2013) Detection of variant Ph chromosome translocations by interphasic fluorescence hybridization in situ (FISH). Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Keder, Ema (2013) Diatoms – biology quality element in benthos of River Drava reservoirs. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Babić, Jelena (2013) Population dynamics of Synurella ambulans (Müller, 1846) (Crustacea, Amphipoda)in the intermittent spring Krčić. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Pažur, Kristijan (2013) Disulfide bonds in retargeting motifs RGD or NGR inserted into the adenovirus type 5. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Vučković, Natalija (2013) Diversity of freshwater molluscs (Gastropoda, Bivalvia) of the Krka National Park. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Soviček, Sanja (2013) Cytotoxicity testing of new compounds diazendicarboxamides as potential cytostatics. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Ćurković, Veronika (2013) IL-1 β gene polymorphisms in tumorigenesis of sporadic colon cancer. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Drakšić, Mihael (2013) Influence of two types of management on arthropods diversity in olive groves. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Kolano, Sanja (2013) Outcome of abiotic stress on germination and growth of transgenic seedlings Arabidopsis thaliana with increased expression of genes BPM1 and SerRS. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Smiljanec, Mateja (2013) Phenolic compounds in leaves of seagrass Posidonia oceanica (L.) Delile in the costal area of Zadar. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Džepina, Marina (2013) Sesonal dynamics of plankton crustaceans in lakes Sakadaš and Borovik. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Filipas, Marlena (2013) Soil seed bank in black locust (Robinia pseudoacacia L.) stands at Medvednica mountain and Maksimir Park. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Šimac, Matija (2013) The regulation of heterologous ZmMAB1 protein expression in the transgenic Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. lines. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Prepušt Pužar, Irena (2013) Isolation and morphological identification of fungi from cultural heritage objects. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Radošević, Jelena (2013) Bioavailability of phosphorus in fertilizers produced by different sewage sludge treatment options. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Ivandija Goll, Željka (2013) Students' understanding of the process photosynthesis. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Majić, Boris (2013) Antioxidative potential and content of micro- and macroelements in fruit and bark of Sorbus domestica L.. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Garić, Rade (2013) Ecology and phylogeny of appendicularians in the South Adriatic. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Lež, Cvjetko (2013) The correlation between matrix metalloproteinase-2 and p63 expression and peritumoral retraction clefting in breast carcinoma. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Šestak, Martin Sebastijan (2013) Phylostratigraphic analysis of the macroevolutionary history of organ systems in animals. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Kurtović, Tihana (2013) Role of the major toxic components from Vipera ammodytes venom in its immunogenicity with special emphasis on hemorrhagic metalloproteinases. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Majdandžić, Anamari (2013) Removal of phosphate from municipal wastewater with fly ash from wood industry. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Ljubić, Hana (2013) ATP7B gene mutations associated with incidence of Wilson disease in Croatian population. Doctoral thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Petrović, Saša (2013) Investigation of substrate specificity of acyl-Coa thioesterase I from the bacterium Pseudomonas aeruginosa using molecular dynamics simulations. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Babić, Sanja (2013) Influence of environmental factors on multixenobiotic resistance mechanism in earthworm Eisenia fetida, Savigny. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Božić, Boris (2013) Importance of habitats for ant diversity on Dinara Mt.. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Biluš, Mirna (2013) Eukaryotic features of isoleucyl-tRNA synthetase from bacteria Streptomyces griseus. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Hadrović, Martina (2013) Interferon gamma synthesis by CD4+ T lymphocytes stimulated by antigens of Mycobacterium tuberculosis in vitro. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Ferenčak, Krešimir (2013) Effect of integrin αv or α4 silencing on sensitivity of human breast cancer cells to vincristine and paclitaxel. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Mesec, Maja (2013) Students' identification of common and characteristic species of birds. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Cafuta, Ivona (2013) Macrozoobentos in leaf litter at Plitvice lakes tufa barriers. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Mužić, Margerita (2013) Karyological analisis of freshwater crayfish Astacus astacus, A. leptodactylus and Austropotamobius torrentium (Decapoda, Astacidae). Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Srebočan, Marta (2013) Diversity of the aquatic malacofauna (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) of the Vrana Lake Nature Park. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Gubaš, Andrea (2013) Regulation of Plekhm1 in autophagy by phosphorylation. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Moraj, Nikola (2013) Coral fauna of the underwater cliffs in Nature Park Telašćica. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Jukić, Patricia (2013) Microsatellite instability and hMSH2 gene analysis in sporadic colon cancer. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Žarak, Martina (2013) Plectin isoform specific role in acetylcholine receptors clustering and function of neuromuscular junction. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Baškiera, Senka (2013) Reproductive characteristics of the viviparous lizard (Zootoca vivipara Lichtenstein). Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Kemfelja, Stjepan (2013) Hemocytes of spider species Geolycosa vultuosa (C.L.Koch, 1838). Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Nižić, Petra (2013) The role of catechol-O-methyltransferase and dopamine transporter gene polymorphisms in alcoholism. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Dekić, Svjetlana (2013) The impact of hydromorphological changes of middle and lower course of the Sava River on molluscan assemblages (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia). Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Kozić, Zrinko (2013) Time series analysis of gene expression regulation profiles in early mouse development. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Trstenjak, Kristina (2013) Zooplankton of small reservoirs in Slavonia. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Krasić, Jure (2013) Macrophage centers in fish liver-histological biomarkers of stress. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Blašković, Andrea (2013) Impact of ocean acidification on marine organisms. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Kuhanec, Antonija (2013) Iron transfer and storage proteins. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Dejanović, Ema (2013) Ecological speciation factors. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Naletilić, Kim (2013) Calprotectin values and the course of juvenile spondyloarthropathies. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Horvat, Filip (2013) Macrophyte flora of Croatia. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Svetličić, Ida (2013) Secondary metabolites in carnivorous plants from the Droseraceae family. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Stojanović, Mario (2013) Use of CRISPR/Cas system in genome-editing. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Gačar, Martina (2013) Coevolution of mankind and microorganisms. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Vukušić, Kruno (2013) Mechanisms of B-cell lymphoma development. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Dodig, Helena (2013) Metastatis of cancer cells. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Mijošek, Tatjana (2013) Marine mammals of the Adriatic sea. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Fajdetić, Ria (2013) Panthera tigris: evolution, morphology and subspecies. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Dorić, Valentina (2013) Pearl culture – cultivation of pearl oysters (Bivalvia: Pteriidae). Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Karin, Valentina (2013) Experimental vaccines against HIV. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Stančić, Vedran (2013) Chromosomal aberrations and cancer. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Stančik, Ivan Andreas (2013) Regeneration in hydra. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Veljković, Monika (2013) Marine mammals in the Adriatic sea - distribution and vulnerability. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Salamon, Iva (2013) The influence of music on the brain development and plasticity. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Vučenović, Dunja (2013) Next generation sequencing. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Zaplatić, Elizabeta (2013) Molecular approach to melanoma. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Bingula, Rea (2013) Structure and function of holoenzyme exemplified by bacterial RNA-polymerase. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Rođak, Edi (2013) Inflammation and tumor. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Balažin, Maja (2013) Morphological differences between species of the genus Homo. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Ljubić, Sven (2013) Role of nitric oxide in plants. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Busch, Franka (2013) National park Kornati: the problem of preservation. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Budimir, Stjepan (2013) Noble pen shell (lat. Pinna nobilis Linneaus, 1758 ). Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Gržan, Tena (2013) Evo-Devo. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Tunjić, Monika (2013) Vertical and horizontal transfer of genes in lichens. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Šimunić, Bernarda (2013) Protected species of molluscs in the Republic of Croatia. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Korša, Ana (2013) Endosymbiosis and biodiversity. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Kassal, Mirna (2013) The neurochemical basis of hallucinations. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Borović, Ana (2013) Contribution to nature conservation in zoos. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Šešelja, Kate (2013) Characteristics of amphibians (order Amphibia) in Croatia. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Gredičak, Igor (2013) Distribution, faunistical and biogeographical characteristics of butterflies (Insecta, Lepidoptera) in the area of “Medvednica” Nature park. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Jarak, Matea (2013) Differential and Cytochemical Analysis of Blood Cells in Rusty Blenny (Parablennius sanguinolentus Pallas, 1814). Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Pavićević, Maša (2013) Alelopatsko djelovanje ekstrakta listova običnog oraha i nekih invazivnih biljnih vrsta na klijanje pšenice (Triticum aestivum L.) i gorušice (Sinapis alba L.). Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Biology.

Marić, Adriana (2013) Posebna administrativna regija Narodne Republike Kine-Hong Kong. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Filošević, Sanja (2013) Demographic assumptions of economic development of the region Slavonski Brod. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

Žugaj, Matteo (2013) Regionalni identitet Turopolja. Bachelor's thesis, Faculty of Science > Department of Geography.

This list was generated on Fri Nov 15 00:44:25 2019 CET.